01.04.2020
PL EN
21.03.2019 aktualizacja 21.03.2019

Prof. Jan Awrejcewicz 19. doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Specjalista w zakresie mechaniki, automatyki oraz inżynierii biomedycznej prof. Jan Awrejcewicz otrzymał w środę w Kielcach tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Jest 19. naukowcem, któremu uczelnia nadała to wyróżnienie.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej (PŚ) prof. Wiesław Trąmpczyński przypomniał, że badania prowadzone przez prof. Awrejcewicza od początku jego kariery naukowej dotyczyły problemów związanych z teorią chaosu w układach dynamicznych. "Profesor niejednokrotnie w swych badaniach pochylał się nad problematyką związaną z niestabilnością układów, aby móc opisać wpływ warunków na zachodzące zjawiska w badanych obiektach, znaleźć sposób kontrolowania i optymalizacji wpływu obserwowanych procesów na otaczający nas świat, zwłaszcza tych prowadzących do uszkodzeń, aby następnie wykorzystać tę wiedzę między innymi dla rozwoju medycyny czy mechaniki dynamicznych" – mówił Trąmpczyński.

Podkreślił, że zasięg działalności naukowej nowego doktora honoris causa PŚ ma miarę światową, ponieważ za swoje osiągnięcia otrzymał wiele nagród w kraju i za granicą. "Próbując choćby wymienić osiągnięcia pana profesora Jana Awrejcewicza nie sposób nie zauważyć, że jest on tytanem pracy; niedoścignionym wzorem dla naukowców, którzy mają ambicje tworzenia realnych i nowatorskich rozwiązań. Jestem więc głęboko przekonany, że przyjęcie przez profesora tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej jest nobilitacją dla naszej uczelni" – powiedział rektor uczelni.

W laudacji prof. nadzw. PŚ Zbigniew Koruba zaznaczył, że ważną rolę w karierze prof. Awrejcewicza stanowi działalność utylitarno-inżynierska. "W ramach niej kierował wieloma pracami świadczonymi na rzecz przemysłu, dotyczącymi na przykład oceny szkodliwych skutków drgań i hałasu w tramwajach i budynkach mieszkalnych, budowy generatora chaosu mechanicznego oraz stanowiska do analizy skutków zderzenia pojazdów" – podkreślił Koruba.

"Czuję się zaszczycony i dumny z faktu, że to właśnie Politechnika Świętokrzyska w Kielcach nadała mi tytuł i godność doktora honoris causa" - powiedział Awrejcewicz tuż po odebraniu dyplomu. Podziękował również władzom uczelni oraz inicjatorom tego wydarzenia podkreślając, że nadany tytuł traktuje jako wyróżnienie jego wieloletniej pracy naukowej.

Prof. Awrejcewicz całe życie zawodowe związany jest z Politechniką Łódzką, na której w 1971 roku na Wydziale Mechanicznym rozpoczął studia, a następnie w 1977 roku uzyskał stopień magistra inżyniera. Niemal równolegle, bo w latach 1975-1978, studiował filozofię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora w dyscyplinie mechanika uzyskał w 1981 roku, a w 1990 habilitował się w oparciu o pracę poświęconą problemom bifurkacji i chaosu w układach dynamicznych. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1994 roku z rąk prezydenta Lecha Wałęsy.

W 1997 r. został zatrudniony w swej rodzimej uczelni na stanowisku profesora. Obecnie pełni tam funkcję kierownika Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki, jest także kierownikiem studiów doktoranckich na kierunku mechanika oraz kierownikiem kierunku kształcenia mechatronika.

Nowy doktor h.c. PŚ jest recenzentem 31 rozpraw doktorskich, 39 monografii lub podręczników, 38 razy oceniał dorobek i rozprawy habilitacyjne oraz napisał 17 opinii dotyczących wniosków o nadanie tytułu i cztery na stanowiska profesora, trzykrotnie był promotorem i jednokrotnie recenzentem tytułu doktora honoris causa. Ponad 500 razy był recenzentem w 118 zagranicznych czasopismach.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach jest najstarszą i jedyną państwową uczelnią techniczną w regionie świętokrzyskim, która kształci ok. 7 tys. studentów. (PAP)

autor: Piotr Grabski

gr/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020