28.02.2021
PL EN
02.04.2019 aktualizacja 02.04.2019

Grzyby spowodowały zagładę 90 gatunków płazów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wywoływana przez dwa gatunki grzybów choroba zwana chytridiomikozą spowodowała najprawdopodobniej wyginięcie ponad 90 gatunków żab, ropuch i płazów ogoniastych – wykazały badania, o których informuje „Science”.

Chytrydiomikozę powodują dwa gatunki grzybów: Batrachochytrium dendrobatidis i Batrachochytrium salamandrivorans. Uważa się, że pojawiły się one w Azji w latach 80. XX wieku. Do rozprzestrzenienia choroby przyczyniają się globalizacja oraz handel dziką fauną i florą. Najwięcej płazów wskutek tej choroby zginęło w latach 80. XX wieku, wyraźny wzrost wystąpił także w latach dziewięćdziesiątych, kiedy choroba dotarła do Ameryki Południowej.

W sumie od lat 80. XX wieku chytridiomykoza przyczyniła się do spadku populacji ponad 500 gatunków żab, ropuch i płazów ogoniastych, czyli prawie 7 proc. wszystkich gatunków płazów. Tak wielka liczba ofiar oznacza największą utratę bioróżnorodności spowodowaną przez patogen. Jest o rząd wielkości większa niż w przypadku innych chorób dzikiej fauny i flory (na przykład atakującej nietoperze „choroby białego nosa”).

W przypadku wielu gatunków choroba była kluczowym czynnikiem powodującym spadek populacji. Dla innych był to kolejny szkodliwy czynnik – obok takich jak utrata siedlisk i zmiany klimatyczne, zagrażające wszystkim płazom.

Spośród gatunków, których populacje się zmniejszyły zaledwie 12 proc. miało tendencję do odbudowy - jednak nie do pierwotnej wielkości. Natomiast w przypadku 43 proc. spadek się nasilał.

Są jednak pewne budzące nadzieję oznaki – maleje na przykład liczba nowych gatunków dotkniętych chorobą, a niektóre żaby uzyskały ewolucyjnie odporność na chytridiomikozę. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2021