08.07.2020
PL EN
15.04.2019 aktualizacja 15.04.2019

Dr Wojciech Kamieniecki p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na zdjęciu dr Wojciech Kamieniecki. Fot. PAP/ Wojciech Pacewicz 13.02.2017. Na zdjęciu dr Wojciech Kamieniecki. Fot. PAP/ Wojciech Pacewicz 13.02.2017.

Dr Wojciech Kamieniecki będzie pełnił funkcję p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - poinformował na Twitterze wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin. Dotychczasowy dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski złożył rezygnację.

"W związku z zakończeniem misji Prof. Macieja Chorowskiego powołałem na p.o. dyrektora NCBR dr. Wojciecha Kamienieckiego. Serdecznie dziękuję Prof. Chorowskiemu za wysiłek i liczne osiągnięcia NCBR pod jego kierownictwem! Dyr. Kamienieckiemu życzę dalszych sukcesów" - napisał w poniedziałek na Twitterze wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

NCBR dodało, że dotychczasowy dyrektor agencji - prof. Maciej Chorowski - złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Dr Kamieniecki obowiązki dyrektora NCBR będzie pełnił zaś do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Prof. Maciej Chorowski kierował NCBR od 2016 r. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W 1999 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, w 2002 r. został profesorem nadzwyczajnym Politechniki Wrocławskiej. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Na Politechnice Wrocławskiej pełnił funkcję, m.in. Prodziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej (2002-2005), Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (2005-2012), Dyrektora Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych (w latach 2012-2014), a od 2014 r. – Kierownika Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej. W latach 2009-2015 kierował ponad 20 projektami badawczymi krajowymi i europejskimi. Jest autorem lub współautorem 171 publikacji, 5 patentów oraz 55 prac niepublikowanych.

Nowo powołany p.o. dyrektora, dr Wojciech Kamieniecki, był już wcześniej związany z NCBR. Zasiadał w radzie tej instytucji wśród członków reprezentujących środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe. Kamieniecki był dyrektorem NASK w latach 2016-2018. NASK jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Wojciech Kamieniecki jest absolwentem Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Ekonomia i Zarządzanie. W 2017 r. otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jest autorem publikacji naukowych m.in. na temat strategii rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwami.

NCBR jest rządową agencją, która wspiera komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizację projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. Poza tym dba o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców.

Głównym zadaniem NCBR jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. 

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020