27.11.2020
PL EN
16.04.2019 aktualizacja 16.04.2019
Katarzyna Florencka
Katarzyna Florencka

Warszawa i SGH podpisały porozumienie o współpracy

Zacieśnienie współpracy między Warszawą a Szkołą Główną Handlową (SGH) i stypendia dla doktorantów zajmujących się tematami istotnymi dla rozwoju miasta - to niektóre z założeń podpisanego w poniedziałek porozumienia pomiędzy miastem stołecznym a uczelnią.

Porozumienie podpisali prezydent stolicy Rafał Trzaskowski oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Marek Rocki.

Jak poinformowali przedstawiciele uczelni, porozumienie jest potwierdzeniem wcześniejszych inicjatyw i chęci kontynuowania działań na rzecz Warszawy. Ma ułatwić miastu nawiązywanie i koordynację współpracy z SGH, jak również pozwolić lepiej wykorzystać dla potrzeb stolicy potencjał naukowo-badawczy uczelni.

"Chcemy współpracować z uczelniami, ponieważ jest to najmocniejsza strona naszego miasta" - podkreślił Rafał Trzaskowski podczas poniedziałkowej uroczystości.

Jak wyjaśnił, stąd właśnie wziął się pomysł na jeden z elementów porozumienia - fundowanie stypendiów dla doktorantów, którzy będą zajmowali różnymi aspektami funkcjonowania miasta. "To jest dla nas szczególnie ważne: będziemy zachęcali doktorantów, żeby się zajmowali tematami istotnymi dla miasta, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestię innowacyjności, ale i nie tylko" - dodał.

Porozumienie zakłada także powołanie wspólnej grupy roboczej, która wypracuje rekomendacje zmian przestrzennych terenu wokół kampusu SGH. "Mamy tutaj tereny wokół istniejących historycznych budynków tereny niezagospodarowane, na których możemy stworzyć nowe gmachy, które - oprócz tradycyjnych funkcji edukacyjnych - mogą pełnić inne funkcje miejskie, z których skorzystają mieszkańcy Warszawy" - powiedział rzecznik SGH Piotr Karwowski.

PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Florencka

kflo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020