16.01.2021
PL EN
30.04.2012 aktualizacja 30.04.2012

18 uczonych w Radzie Młodych Naukowców trzeciej kadencji

PAP © 2012 / Szumiec-Presch Bogusława PAP © 2012 / Szumiec-Presch Bogusława

18 uczonych powołała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka do Rady Młodych Naukowców trzeciej kadencji. Ich zadaniem będzie m.in. identyfikowanie już istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców.

18 uczonych powołała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka do Rady Młodych Naukowców trzeciej kadencji. Ich zadaniem będzie m.in. identyfikowanie już istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców.

Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczy ministra. Do zadań Rady należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki.

W skład Rady Młodych Naukowców III kadencji weszli:

1. dr Piotr Bajor – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński;

2. dr Grzegorz Władysław Basak – Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

3. dr Tomasz Bilczewski – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński;

4. dr inż. Agata Chmurzyńska – Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

5. dr Jakub Fichna – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

6. dr Sylwia Freza – Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;

7. dr Paweł Gajdanowicz – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;

8. dr Marcin Andrzej Grabowski – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Miedzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński;

9. dr Katarzyna Januszkiewicz – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki;

10. mgr inż. Kinga Kurowska – Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska;

11. mgr Jacek Lewicki – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński;

12. mgr Bartłomiej Lis – Instytut Archeologii i Etnologii PAN;

13. dr hab. Michał Matuszewski – Instytut Fizyki PAN;

14. dr hab. Piotr Oprocha – Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

15. dr hab. inż. Rafał Rakoczy – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

16. dr inż. Jerzy Respondek – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska;

17. dr inż. Rafał Maciej Ruzik – Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska;

18. dr Justyna Ziółkowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która nie ukończyła 35. roku życia, ale ma już znaczące osiągnięcia naukowe, doświadczenie związane z działalnością społeczną, cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz przestrzega zasad etyki naukowej.

Pierwszy raz Radę Młodych Naukowców minister nauki Barbara Kudrycka powołała w lutym 2010 r. Wtedy członkami gremium zostało 21 młodych badaczy.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ tot/bsz

Copyright © Fundacja PAP 2021