19.09.2020
PL EN
15.05.2012 aktualizacja 15.05.2012

Opiekunowie zabytków spotkają się w Toruniu

Fot. PAP/ Maciej Rozwadowski Fot. PAP/ Maciej Rozwadowski

Drugie spotkanie opiekunów Pomników Historii i trzecie spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce odbędzie się w dniach 16-17 maja w Toruniu – poinformował PAP Dariusz Bogacz, rzecznik Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID).

Tematem przewodnim będzie „Dziedzictwo i zrównoważony rozwój: rola społeczności lokalnych”. Celem spotkania jest ukazanie, w jaki sposób zabytki inspirują mieszkańców, tworzą współczesną świadomość społeczną i prawidłowo wykorzystane stanowią katalizator rozwoju ekonomicznego.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona złożoność zagadnienia dotyczącego zarządzania zabytkami w duchu zrównoważonego rozwoju. Potrzeba dostępności zabytków w dobie ekonomii wolnego rynku może prowadzić do selektywności ich prezentacji.

„Selektywność ta często jest uzależniona od konkurencyjności obiektów jako atrakcji turystycznych lub od ich rangi, określonej przez ekspertów. Jednakże wartość i potencjał dziedzictwa kulturowego nie powinny być ekskluzywne; dziedzictwo to potencjał, którego mądrze wykorzystane zasoby przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i podwyższają jakość życia w stale rozwijającym się społeczeństwie” – czytamy w komunikacie NID.

Przybyli omówią problemy dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami w aspekcie edukacyjnym, ekonomicznym i społecznym, na przykładach reprezentujących rożne typy zabytków: układy urbanistyczne, obiekty sakralne, miejsca związane z wydarzeniem historycznym, obiekty techniki.

Najważniejsze zagadnienia poruszane na spotkaniu będą dotyczyć socjoekonomicznego znaczenia dziedzictwa z naciskiem na sposoby zrównoważonego korzystania z zasobów dziedzictwa i potencjał środowiska historycznego aktywizującego lokalne społeczności. Przybyli zastanowią się także, dlaczego warto inwestować w dziedzictwo. Omówią współpracę w tej dziedzinie z organizacjami pozarządowymi, rolę samorządów lokalnych w budowaniu świadomości wartości obiektu zabytkowego. Nie zabraknie tematyki konserwatorskiej. Opiekunowie zastanowią się również nad wykorzystywaniem zabytku, jako produktu turystycznego oraz problemami związanymi z jego utrzymaniem w duchu zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem różnych grup.

Organizatorem spotkania jest Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z prezydentem miasta Torunia i burmistrzem miasta Chełmna.

PAP – Nauka w Polsce

szz/bsz

Copyright © Fundacja PAP 2020