23.10.2019
PL EN
17.09.2012 aktualizacja 17.09.2012

Zakończył się II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski zakończył się w sobotę w Krakowie. Podczas ostatniego dnia kongresu Główną Nagrodą imienia Profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego uhonorowany został prof. Hans Henning Hahn z Niemiec.

„Podczas pierwszego kongresu zaznajamialiśmy się, próbowaliśmy policzyć, ilu historyków z zagranicy zajmuje się dziejami Polski. Teraz, po pięciu latach, mogliśmy się spotkać ponownie, by żywo, nieraz burzliwie, dyskutować o przeszłości Europy Środkowej” – powiedział w wystąpieniu podsumowującym kongres prof. Maciej Salamon z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Narody zamieszkujące Europę Środkową są już świadomie wspólnej odpowiedzialności za wizerunek tej części Europy kreowany w publikacjach i podręcznikach historycznych - zauważył w swoim wystąpieniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prof. Janusz Cisek. „MSZ będzie wspierać inicjatywy związane z historią naszego regionu, byśmy mogli stworzyć nowoczesne, silne instrumenty, które zmienią jego obraz na lepszy” – zapowiedział prof. Cisek.

Ważnym elementem zakończenia kongresu było uhonorowanie Główną Nagrodą im. Profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego prof. Hansa Henninga Hahna z Niemiec za monografię pt. „Stereotypy - tożsamość -konteksty: studia nad Polską i europejską historią”. Nagroda ta jest przyznawana od 2001 roku za najlepszą książkę poświęconą historii Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku.

„Wiadomość o nagrodzie wzruszyła mnie dlatego, że osobiście poznałem profesorów Felczaka i Wereszyckiego w latach 70., kiedy przyjechałem na studia do Polski. Profesorowie byli dla mnie, młodego niemieckiego doktoranta bardzo życzliwi” – powiedział prof. Hahn.

Prof. Hans Henning Hahn urodził się w 1947 roku. Studiował historię Europy Wschodniej oraz prawo niemieckie i międzynarodowe. W 2010 roku został odznaczony Medalem Wdzięczności wręczanym przez prezydenta RP. W 2011 roku otrzymał Order Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

W sobotę też przyznano Nagrodę Honorową za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim prof. Jarosławowi Hrycakowi z Ukrainy. „W literaturze jest duża luka o Ukrainie i krajach +postsowieckich+. Mam nadzieję, że powstanie jeszcze wiele książek poświęconych Ukrainie” – powiedział laureat prof. Hrycak.

Prof. Jarosław Hrycak urodził się w 1960 roku. Jest dyrektorem Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego. W 2009 roku został uhonorowany przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego Odznaką Honorową „Bene Merito”.

Fundatorem nagrody im. prof. Felczaka i Wereszyckiego jest Wydawnictwo Literackie.

Wcześniej, podczas Kongresu wręczono też nagrodę Pro Historia Polonorum za najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym, a dotyczącą historii Polski. Jej laureatem został Antony Polonsky, uczony z USA, badacz historii Żydów polskich i Żydów w Europie Wschodniej.

„Nagrody tej nie traktuję jako sukcesu osobistego. W mojej książce chciałem pokazać historię Żydów w dawnej Rzeczpospolitej” – zaznaczył w rozmowie z PAP prof. Polonsky.

Dodał, że cieszy się, że na kongresie były przyznane trzy nagrody przedstawicielom trzech różnych narodowości. „Oprócz mnie nagrodę dostał Niemiec i Ukrainiec, a to świadczy o tym, że Polska myśli w kategoriach pozaetnicznych. To postęp” – ocenił.

Zapytany o stan wiedzy o polskiej historii w Stanach Zjednoczonych, odpowiedział, że większość jego studentów stanowią Żydzi i oni są zainteresowani historią Polski. „Nie można zrozumieć historii Żydów, bez poznania historii Polski i krajów Europy Środkowej” – powiedział prof. Polonsky. Jego zdaniem dla wielu Żydów „Polska jest cmentarzem”. Stworzenie Muzeum Historii Żydów Polskich mogłoby się przyczynić do zmiany opinii o Polsce.

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, który trwał w Krakowie od wtorku do soboty zorganizował krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego we współpracy z Muzeum Historii Polski.

Kilkudniowe obrady i wykłady organizatorzy dedykowali założycielom oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Krakowie z okazji 100-lecia jego istnienia.

PAP - Nauka w Polsce

bko/ abe/

Copyright © Fundacja PAP 2019