20.07.2019
PL EN
19.10.2012 aktualizacja 19.10.2012

FNP nagrodziła dziesięciu młodych popularyzatorów nauki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dziesięciu młodych naukowców zwyciężyło w popularyzującym naukę konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Laureaci otrzymali po 100 tys. złotych na realizację własnych badań naukowych. Swoje pomysły przedstawili w czwartek w Warszawie.

Każdy z uczestników miał pięć minut na zaprezentowanie w zrozumiały i przystępny sposób swojego interdyscyplinarnego projektu naukowego. Ich występy oceniło jury i publiczność zgromadzona w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej.

Wśród nagrodzonych znalazł się inż. Piotr Gawroński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który w ramach nagrodzonego projektu będzie badał mechanizmy reakcji roślin i dostosowywania się do niekorzystnych warunków klimatycznych.

„Główną różnicą między roślinami a zwierzętami jest to, że nie potrafią się ruszać. To wydaje się banalne, ale z tego powodu rośliny musiały wykształcić mechanizmy, które pozwalają im przystosowywać się do środowiska. Te mechanizmy polegają na tym, że mogą np. włączać lub wyłączać setki genów jednocześnie” - powiedział PAP laureat.

Najwięcej głosów publiczności zebrał dr Paweł Rutkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. „Zbadamy w jaki sposób mózg osoby posługującej się językiem migowym jest aktywowany przy różnego rodzaju konstrukcjach gramatycznych występujących w tym języku. Jest ona na tyle różny od języka fonicznego pod względem gramatycznym, stylistycznym, leksykalnym, że jego podstawy mózgowe również mogą być różne” - wyjaśnił PAP dr Rutkowski.

Dr Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska z Politechniki Gdańskiej zamierza stworzyć system rozpoznawania emocji, który pomoże w kontaktach z osobami chorymi na autyzm. Z kolei dr hab. Krzysztof Giannopoulos – uczony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – chce opracować nową szczepionkę przeciwnowotworową.

Dzięki projektowi badawczemu inż. Łukasza Nowaka z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN łatwiejsza stanie się komunikacja podwodna. Zamierza on bowiem – na podstawie sposobu wydawania odgłosów przez delfiny - opracować system akustyczny umożliwiający wydobywanie dźwięków pod powierzchnią wody.

Wśród pozostałych laureatów znaleźli się: dr Bartosz Wilczyński i dr Piotr Sułkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Beata Graff z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, inż. Krzysztof Fic z Politechniki Poznańskiej, Marcin Krzykawski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zorganizowała konkurs po raz pierwszy. Zgłosiło się do niego 65 młodych uczonych.

„Zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konkursu, bo dotychczas Fundacja zwracała uwagę tylko na jakość wniosków, które nam są przedstawiane. Stwierdziliśmy, że oprócz tego w społeczeństwie trzeba umieć się +sprzedać+. Niektórzy z nas się z tym rodzą, ale większość musi się tego nauczyć” - powiedział PAP prezes FNP i przewodniczący jury prof. Maciej Żylicz.

Podkreślił, że prezentujący się w czwartek uczeni ujęli publiczność i jury swoimi występami. „Nie tylko zrozumieliśmy co chcą zrobić, ale też widać było ich fascynację” - dodał.

Laureatów wyłoniono z grupy 19 uczonych, którzy wcześniej przeszli kilkuetapową, staranną selekcję, w trakcie której oceniana była wartość naukowa zgłoszonych przez nich projektów. Swoje umiejętności popularyzatorskie szlifowali podczas szkoleń prowadzonych przez specjalistów z dziedziny autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych.

Konkurs zorganizowano w ramach projektu Skills, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności dotyczących komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które (obecnie lub w przeszłości) otrzymały wsparcie FNP w formie subwencji bądź stypendium - reprezentujące wszystkie dziedziny nauki.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ abe/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2019