12.08.2020
PL EN
07.11.2012 aktualizacja 07.11.2012

Innowacja i wiedza – szkolenia AIP

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Program Innowacja i wiedza to cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów, których celem jest wsparcie studentów, absolwentów i pracowników naukowych Mazowsza, w samodzielnym prowadzeniu własnej firmy, a w szczególności działalności typu spin off/out.

Zajęcia będą organizowane od 17 listopada do 3 marca. W projekcie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przewidziano udział osób niepełnosprawnych.

Zadaniem uczestników projektu będzie dopracowanie ich własnych innowacyjnych pomysłów biznesowych przy wsparciu ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości. W szkoleniach mogą wziąć udział studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych I i II stopnia oraz absolwenci w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia nauki. Kurs przeznaczony jest również dla doktorantów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Do projektu przyjmowani są kandydaci z uczelni prowadzących studia wyższe na terenie województwa mazowieckiego bądź jednostek naukowych z terenu województwa mazowieckiego.

Projekt obejmuje ponad 100 godzin szkolenia w formie wykładów, warsztatów i doradztwa indywidualnego. Uczestnicy zajęć zdobędą „know how" w zakresie tworzenia firmy i wdrażania innowacji. Wykwalifikowana kadra specjalistów pomoże kursantom przygotować profesjonalny biznesplan, wesprą w ocenie i poprawie zyskowności przedsięwzięcia oraz wskażą dostępne formy jego finansowania. Podczas zajęć wykorzystany zostanie nowoczesny sprzęt audiowizualny i techniki multimedialne. Będzie też możliwość skorzystania ze szkoleń uzupełniających w formie e-learning.

Osobom niepełnosprawnym organizator zapewnia dostosowany do ich potrzeb sprzęt komputerowy oraz dogodną lokalizację szkoleń. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie zgodnie z zaplanowaną ścieżką szkoleniową, otrzymają certyfikat.

Program szkoleń obejmuje cztery bloki tematyczne. Na moduł „Doprecyzowanie pomysłów biznesowych” składają się szkolenia motywacyjne, treningi kreatywności, warsztaty rozwijające pomysły uczestników projektu oraz indywidualne konsultacje eksperta dotyczące tychże biznesplanów.

„Wstęp do innowacji” to blok tematyczny, w którym omówione zostanie projektowanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie i finansowanie działalności innowacyjnej związanej z prowadzeniem firmy – poprzez fundusze UE, fundusze VC, Anioły Biznesu, kredyty i pożyczki. Prowadzona będzie także analiza konkurencyjności na rynku oraz warsztaty z negocjacji.

Zajęcia „Innowacje a konkurencyjność” obejmą analizę marketingową nowych produktów lub usług wprowadzanych na rynek, prawne, podatkowe i marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz analizę problemów w początkowej fazie planowania założenia i rozwoju firmy. Biznesplany będą oceniane pod kątem ekonomicznym, z uwzględnieniem ryzyka i opłacalności. Poruszone zostaną kwestie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, zagadnienia nieuczciwej konkurencji. Uczestnicy będą doskonalić umiejętności z zakresu zarządzania, marketingu i PR.

Pod hasłem „Mentoring” kryje się indywidualne doradztwo strategiczne, patentowe i prawne.

Szkolenia rozpoczną się 17 listopada i będą prowadzone w weekendy do 3 marca 2013 r. Zapisy są prowadzone poprzez stronę internetową: http://www.innowacjaiwiedza.pl/index.php/projekt/zgloszenia

PAP – Nauka w Polsce

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020