16.07.2020
PL EN
15.11.2012 aktualizacja 15.11.2012

Dr Maria Gokieli/ Kandydatka w konkursie Popularyzator Nauki 2012

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Matematyka to dziedzina, która jest potrzebna nie tylko w nauce - jej znajomość pozwala lepiej zrozumieć świat i prawa nim rządzące - powtarza dr Maria Gokieli, która swoją pasją stara się dzielić z młodzieżą i dorosłymi.

Dr Maria Gokieli z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego jest kandydatką - w kategorii Naukowiec/Instytucja naukowa - w VIII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Gokieli jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, w ICM. Obszar jej badań obejmuje układy dynamiczne nieliniowe, równania różniczkowe cząstkowe oraz modelowanie matematyczne, w szczególności w naukach materiałowych i w biologii.

Badaczka ma bogate doświadczenie dydaktyczne i popularyzatorskie. Uczestniczyła m.in. w paryskim Święcie Nauki - Fete de la Science i projekcie Politechniki Warszawskiej Archipelag Matematyki, popularyzującego matematykę w formie gry internetowej.

Obecnie prowadzi kursy dla nauczycieli w projektach Nowe Metody Nauczania Matematyki i Praca z Uczniem Uzdolnionym z Nauk Ścisłych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po raz czwarty już prowadzi program "Matematyka dla Ciekawych Świata", który stanowi połączenie regularnego nauczania z próbą integracji uczniów z różnych szkół i środowisk oraz uzupełnienie wykładów i ćwiczeń matematycznych przez laboratoria programowania. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowań matematycznych przez własną pracę ucznia z nowymi pojęciami, widzianymi jako modele matematyczne rzeczywistości.

"Chcemy (...) z jednej strony pomóc uczniom posiadającym już ponadprzeciętną wiedzę, z drugiej poświęcić czas tym, których będziemy dopiero wprowadzać w świat wyższej matematyki. Otwarcie na uczestników mających utrudniony dostęp do ambitnej oferty edukacyjnej jest dla nas sprawą wielkiej wagi. I jeszcze jedno: chcemy dzielić się przekonaniem, że po pokonaniu nieuniknionego trudu, zajmowanie się matematyką jest nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne. A nawet więcej - wbrew temu, co jest powszechną opinią - sprzyja tworzeniu się więzi międzyludzkich" - czytamy na stronie programu "Matematyka dla Ciekawych Świata" (licealisci.icm.edu.pl).

W tym roku do programu zgłosiło się prawie 300 chętnych, choć miejsc było tylko 40. W związku z tym utworzono 100 miejsc w siedmiu grupach ćwiczeniowych, a w organizację programu zaangażowanych było prawie 20 osób.

Z inicjatywy dr Gokieli powstaje także film przedstawiający matematyczne modelowanie pogody. W produkcję filmu zaangażowani są również studenci Akademii Sztuk Pięknych i szkół filmowych, dzięki czemu ma być on zrozumiały także dla osób nieznających się na matematyce.

"Satysfakcję daje mi współpraca: z młodzieżą, która chce się uczyć; z bardzo utalentowanymi studentami i młodymi absolwentami studiów, którzy chcą uczyć i dzielić się swoimi zainteresowaniami; z pracownikami uniwersytetu, którzy chcą poświęcać swój czas na niekonwencjonalne formy uczenia i zachęcania do nauki. Satysfakcję daje także wspólne realizowanie modelu uczenia bez kar, przymusu, konieczności przeżywania porażek, ale także bez motywowania przez wielkie nagrody i sławę" - mówi dr Gokieli.

Kandydatka obroniła doktorat w zakresie nauk matematycznych w 2002 roku. W czasie studiów doktoranckich była stypendystką Rządu Francuskiego. Jej rozprawa została przygotowana w ramach współpracy Uniwersytetu Franche–Comte (Francja) i Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Maria Gokieli kierowała projektem badawczym "Wieloskalowe modelowanie rozrostu ziaren w materiałach nanokrystalicznych" oraz brała udział w realizacji projektu "Mathematical Modelling of Macroscopic Structures Formation Mechanisms". Jest autorką piętnastu artykułów naukowych.

W latach 2003-2010 pracowała równolegle jako nauczyciel matematyki w liceum, prowadząc tam kurs matematyki rozszerzonej i podstawowej oraz przygotowanie do Olimpiady Matematycznej.

PAP - Nauka w Polsce

mrt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020