16.07.2020
PL EN
16.11.2012 aktualizacja 16.11.2012

Prof. Henryk Skarżyński /Kandydat w konkursie Popularyzator Nauki 2012

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Przekonał Polaków, jak ważne są badania przesiewowe słuchu u dzieci. Prof. Henryk Skarżyński - lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra jest kandydatem - w kategorii Naukowiec/Instytucja Naukowa - w VIII edycji konkursu "Popularyzator Nauki", organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jest częstym gościem w radiu i telewizji. Tylko w 2012 r. na antenie pojawiał się kilkadziesiąt razy. Uwrażliwiał rodziców na problemy ze słuchem dzieci, tłumaczył, jak te problemy rozpoznać, i jak ważne są przesiewowe badania słuchu.

Jego wieloletnie starania związane z edukacją społeczeństwa, jak i ogromne zdolności organizacyjne, dały wymierny efekt: zmiany w statystykach wyleczeń uszkodzeń słuchu. Poprawę widać od dwóch dekad, odkąd prof. Skarżyński razem z zespołem zaczął prowadzić badania w dziedzinie epidemiologii i profilaktyki. Ich efektem było opracowanie i wdrożenie nowoczesnych programów badań przesiewowych u dzieci w różnym wieku, programów badań epidemiologicznych i programów nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji uszkodzeń słuchu, głosu i mowy.

Prof. Skarżyński należy do światowej awangardy w swojej dziedzinie. Jako pierwszy w Polsce wszczepił implanty ślimakowe, implanty pniowe, implanty ucha środkowego. Jako pierwszy w świecie opracował i wdrożył program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, a w roku 2004 zoperował pierwsze w świecie takie dziecko. Metoda ta, uważana za polską specjalność, znana jest pod nazwą "metody Skarżyńskiego" i została wdrożona w kilkudziesięciu ośrodkach na świecie. Na jej potrzeby prof. Skarżyński opracował nowy typ bezpiecznej elektrody, którą stosuje się w implantach ślimakowych najnowszej generacji.

W 2008 r. w Kajetanach z jego udziałem został zoperowany pierwszy w świecie pacjent, któremu wszczepiono obustronnie implanty do pnia mózgu. Profesor Skarżyński ma też na koncie pionierskie osiągnięcia w zastosowaniu wszczepów ślimakowych u dzieci poniżej 1. roku życia. W ostatnich 20 latach wprowadził w Polsce implanty ucha środkowego oraz kilkadziesiąt nowych procedur klinicznych.

Jego działalność przyczyniła się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Jego częsta obecność w mediach daje Polakom szansę być na bieżąco z najnowszymi trendami w terapii wad słuchu. Przy okazji dowiadują się, jak rozpoznać chore zatoki, i coraz częściej kojarzą, co to jest Światowe centrum Słuchu w Kajetanach.

Z powodu wiedzy i łatwości, z jaką nawiązuje kontakt z młodzieżą, prof. Skarżyński jest zapraszany na wykłady i prezentacje dla studentów różnych kierunków - medycyny, organizacji i zarządzania, a nawet ekonomii. W tym roku jego wykłady zainaugurowały np. nowy rok akademicki na Akademii Muzycznej w Warszawie ("Muzyka w rozwoju drogi słuchowej człowieka") i Politechnice Warszawskiej ("Wybrane perspektywy dla inżynierii i medycyny").

Jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika dla osób z problemami słuchu i mowy, skierowanego do specjalistów, pacjentów i ich rodzin. Prowadzi czat z pacjentami nt. zagadnień związanych z medycyną i nauką. Jest członkiem Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Wiedzę nt. nowych technologii i innowacji w medycynie popularyzuje również na spotkaniach z przedstawicielami różnych środowisk. W maju 2012 r. wystąpił z wykładem na III Kongresie Innowacyjnej Gospodarki, a w październiku spotkał się z przedstawicielami Mennicy Polskiej.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ tot/

Copyright © Fundacja PAP 2020