25.01.2021
PL EN
19.03.2013 aktualizacja 19.03.2013

Znamy 116 laureatów trzeciej edycji „Top 500 Innovators”

116 młodych uczonych wygrało w trzeciej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”. W czerwcu odbędzie się uzupełniająca rekrutacja tak, aby w 2013 roku łącznie 160 uczonych mogło skorzystać z programów stażowo-szkoleniowych na najlepszych uczelniach świata.

„Top 500 Innovators” to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego.

„O miejsce w kolejnej edycji rządowego programu konkurowało 376 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski” – informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po formalnej ocenie wniosków odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w których oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego.

"Ostatecznie wyłoniono 116 finalistów trzeciej edycji +Top 500 Innovators+, reprezentujących 63 instytucje naukowe z całej Polski. W czerwcu planowana jest uzupełniająca rekrutacja do programu tak, aby w roku 2013 łącznie 160 pracowników polskiego sektora B+R mogło odbyć programy stażowo-szkoleniowe na najlepszych uczelniach świata" – zapowiada resort nauki.

80 nagrodzonych na dwumiesięczny staż do najlepszych ośrodków naukowych świata wyruszy już w kwietniu. "Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedzą się jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Bardzo ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu będą obserwowali pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital" – informuje MNiSW.

160 uczestników dwóch dotychczasowych edycji programu swój staż odbyło w Stanford University i University of California w Berkeley w USA w Dolinie Krzemowej. Po powrocie do Polski założyli stowarzyszenie promujące innowacyjne rozwiązania w nauce i wspierające ośrodki akademickie w udanych wdrożeniach wyników prac badawczych.

Lista 116 nagrodzonych w trzeciej edycji programu jest dostępna na stronie internetowej

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2021