19.09.2020
PL EN
11.05.2013 aktualizacja 11.05.2013

Międzynarodowa Unia Astronomiczna podpisała nowe porozumienie z UNESCO

Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) oraz UNESCO odnowiły porozumienie w ramach inicjatywy „Astronomia i Światowe Dziedzictwo”, która ma na celu ukazywanie związków pomiędzy nauką i kulturą oraz wkładu jaki astronomia wnosi w światowe dziedzictwo kulturalne.

Memorandum zostało podpisane w Paryżu w siedzibie UNESCO, wyspecjalizowanej organizacji ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie kultury, sztuki i nauki. W uroczystości wzięli udział m.in. prof. Thierry Montmerle – Sekretarz Generalny IAU oraz Kishore Rao – Dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nowe porozumienie będzie obowiązywać przez trzy lata. UNESCO oraz IAU mają współpracować przy promocji obszarów związanych z astronomią. Państwa będące stronami Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (m.in. Polska) mogą proponować nominacje do miejsc wartych umieszczenia na Liście Światowego Dziedzictwa. Powinny to być wyjątkowe miejsca, w których następowały przełomy w rozwoju wiedzy naukowej.

UNESCO i IAU rozpoczęły współpracę w ramach projektu Astronomia i Światowe Dziedzictwo w roku 2008. Potem odnowiły porozumienie w 2010 roku. W ramach współpracy przygotowano m.in. opracowanie na temat dziedzictwa astronomii, a także portal internetowy przedstawiający to zagadnienie (http://www2.astronomicalheritage.net/). Zorganizowano też liczne seminaria i konferencje.

Inicjatywa Astronomia i Światowe Dziedzictwo jest opisana na stronach UNESCO pod adresem http://whc.unesco.org/en/astronomy/  (PAP)

cza/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020