Ministerstwo Edukacji i Nauki

29.07.2021
PL EN
24.05.2013 aktualizacja 24.05.2013

Osiemnastu naukowców w Radzie Młodych Naukowców

Rada Młodych Naukowców czwartej kadencji zainaugurowała w czwartek swoją działalność. Znalazło się w niej osiemnastu uczonych, którzy przez dwa lata będą reprezentowali środowisko młodych uczonych. Powołania członkom Rady wręczyła minister nauki Barbara Kudrycka.

Rada Młodych Naukowców jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do jej zadań należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych badaczy oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki.

„Chcemy, by głos młodych uczonych był słyszalny, a państwa gremium reprezentowało rzeczywiste interesy tego środowiska. Jestem przekonana, że polska nauka zmieni się, gdy młodzi dostaną szansę na zrobienie habilitacji przed trzydziestką, a profesury przed czterdziestką. Państwa kariery nie mogą się ograniczać do ligi krajowej. Konkurujmy z najlepszymi w lidze światowej” – powiedziała minister Kudrycka.

Spośród 300 zgłoszeń wybrano 18 członków Rady reprezentujących różne obszary nauk. W jej składzie znaleźli się: Karolina Czarnecka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Jerzy Domżał i Piotr Oprocha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Miłosz Jaguszewski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Przemysław Korytkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; Emanuel Kulczycki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Agnieszka Kurczewska z Uniwersytetu Łódzkiego; Kinga Kurowska i Rafał Ruzik z Politechniki Warszawskiej; Jacek Lewicki i Łukasz Michalczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego; Maria Mosor z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu; Michał Nikodem z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+; Krystyna Oracz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Bartosz Sołowiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; Magdalena Stobińska z Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Fizyki PAN; Adam Szot z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie; Bożena Tyliszczak z Politechniki Krakowskiej.

Na pierwszym posiedzeniu wybrano prezydium nowej Rady. Jej przewodniczącym został dr hab. Piotr Oprocha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a wiceprzewodniczącymi dr Karolina Czarnecka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz mgr inż. Kinga Kurowska reprezentująca Politechnikę Warszawską.

Minister nauki przypomniała o nowych wyzwaniach stojących przed Radą Młodych Naukowców i potrzebie kolejnych twórczych inicjatyw. „Przed nami jeszcze sporo pracy, a państwa rola w kreowaniu odważnych koncepcji jest niebagatelna. Musimy zwiększyć wskaźnik pozyskiwania doktoratów oraz postawić na jakość programów studiów uczących elastycznego myślenia” – powiedziała minister Kudrycka.

Od 2013 roku kadencja Rady Młodych Naukowców będzie trwała dwa lata. Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane zadania. Członkiem Rady może zostać osoba przed 35. rokiem życia, która ma m.in. znaczące osiągnięcia naukowe, nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej.

Członkowie nowej RMN mają bogate doświadczenie międzynarodowe i są recenzentami w polskich i zagranicznych czasopismach. Wielu z nich to zdobywcy stypendiów MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, laureaci programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, grantobiorcy NCN i NCBR, a także posiadacze patentów.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021