04.12.2020
PL EN
27.06.2013 aktualizacja 27.06.2013

Prezydent nominował 57 profesorów

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w środę akty nominacyjne 57 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nominacje profesorskie otrzymali:

1. Barbara ADOMAS - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2. Bożena BIDZIŃSKA-SPEICHERT - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

3. Bogdan BODUSZEK - profesor nauk chemicznych, Politechnika Wrocławska

4. Danuta BOROS - profesor nauk rolniczych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

5. Jolanta BRYJAK - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska

6. Mirosław BYLICKI - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7. Andrzej CHLEBICKI - profesor nauk biologicznych, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

8. Eugeniusz CHYŁEK - profesor nauk rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

9. Franciszek CZECHOWSKI - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Wrocławski

10. Monika DĄBROWSKA - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski

11. Waldemar DELUGA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12. Beata FILIPIAK - profesor nauk ekonomicznych, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

13. Piotr GARLICKI - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

14. Lesław GOŁĘBIOWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Rzeszowska

15. Piotr GRAJEWSKI - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Gdański

16. Tadeusz HOLAK - profesor nauk biologicznych, Instytut Biochemiczny Maxa Plancka, Niemcy

17. Andrzej JARMOLUK - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

18. Bernard KONTNY - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

19. Piotr KOSZMIDER - profesor nauk matematycznych, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

20. Otylia KOWAL-BIELECKA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

21. Zbigniew KOZANECKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka

22. Tomasz LESIÓW - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

23. Elżbieta ŁODYGA-CHRUŚCIŃSKA - profesor nauk chemicznych, Politechnika Łódzka

24. Czesław MACHELSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska

25. Jerzy MARCINKOWSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

26. Dariusz MATOSIUK - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

27. Hanna MICHALAK - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

28. Teresa MRÓZ - profesor nauk prawnych, Uniwersytet w Białymstoku

29. Andrzej MRUK - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska

30. Błażej OSTOJA LNISKI - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

31. Bartłomiej PAŁECZ - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Łódzki

32. Janusz PAWLISZYN - profesor nauk chemicznych, University of Waterloo Ontario, Kanada

33. Adam PAWŁOWSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski

34. Bogdan PIEKARSKI - profesor nauk technicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

35. Jan PYKA - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

36. Andrzej RADOSZ - profesor nauk fizycznych, Politechnika Wrocławska

37. Zbigniew RAUBO - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

38. Robert REJDAK - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

39. Alicja SAKAGUCHI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

40. Andrzej SANDACZ - profesor nauk fizycznych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

41. Cezary SANECKI - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

42. Stanisław SCHILLAK - profesor nauk technicznych, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

43. Robert SEKRET - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska

44. Leszek SKRLA - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

45. Czesława SKUPIŃSKA-LØVSET - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki

46. Stanisław SOBIAK - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

47. Paweł STRUMIŁŁO - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka

48. Joanna SZCZEPAŃSKA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

49. Małgorzata SZUMACHER-STRABEL - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

50. Krzysztof SZYMANOWSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

51. Andrzej TOMCZYK - profesor nauk technicznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

52. Jadwiga UCHMAN - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki

53. Łukasz WICHEREK - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

54. Zdzisław WOŁK - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Zielonogórski

55. Stanisław ZABORNIAK - profesor nauk o kulturze fizycznej, Uniwersytet Rzeszowski

56. Wojciech ZEGARSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

57. Katarzyna ŻYCIŃSKA - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

(PAP)

lt/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020