26.06.2019
PL EN
11.07.2013 aktualizacja 11.07.2013

Łódzki Technopark będzie współpracował ze Społeczną Akademią Nauk

Przedstawiciele firm ulokowanych w Inkubatorze Technologicznym w łódzkim Technoparku będą mogli skorzystać z oferty bezpłatnych kursów i szkoleń związanych z prowadzeniem własnego biznesu a także nauki języków obcych.

Przewiduje to podpisana w środę umowa o współpracy pomiędzy Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo Technologicznym, a Społeczną Akademią Nauk w Łodzi, która współpracuje z Clark University z USA. Przedstawiciele Technoparku i uczelni planują także wzajemną wymianę ekspercką m.in. podczas organizowanych przez siebie konferencji.

Zdaniem prezesa Technoparku Andrzeja Stycznia na tej współpracy przede wszystkim skorzystają firmy funkcjonujące w Inkubatorze Technologicznym, jak i osoby, które planują w nim założenie innowacyjnej działalności.

"Oprócz tego, co oferujemy firmom, czyli dobrych warunków, wsparcia marketingowego, księgowego i prawnego, obecnie firmy z Inkubatora Technologicznego otrzymują dodatkowy bonus. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że w biznesie bardzo ważna jest wymiana doświadczeń i szkolenia" - uważa Andrzej Styczeń.

Umowa zapewnia firmom z Inkubatora bezpłatne szkolenia językowe, menedżerskie, jak również spotkania z ekspertami.

To kolejna uczelnia, z którą współpracuje Technoparki. Wśród jego udziałowców są trzy największe publiczne szkoły wyższe - Uniwersytety: Łódzki i Medyczny oraz Politechnika Łódzka.

Zdaniem prodziekana Społecznej Akademii Nauk dr Andrzeja Marjańskiego dzięki umowie studenci tej uczelni będą mieli dostęp do praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia i prowadzenia innowacyjnych firm, a także stworzone zostaną podstawy do współdziałania w obszarze nauki oraz nowych technologii i biznesu.

W Łodzi znajduje się jeden z trzech – obok Warszawy i Londynu - pozaamerykańskich campusów Clark University. Uczelnia ta, jako jedyna w Łodzi znalazła się w rankingu tygodnika „Wprost” w zestawieniu 15 najlepszych kierunków MBA w Polsce. Zajęcia częściowo będą prowadzone także przez amerykańskich wykładowców.

Spółka Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny - Technopark istnieje od 2003 r. Największymi udziałowcami są: Gmina Łódź (77,12 proc.) oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi (21,42 proc.), a współudziałowcami: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Łódzki Rynek Hurtowy "Zjazdowa" oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Na terenie Technoparku działa już BioNanoPark - jeden z największych w Polsce kompleksów laboratoryjnych dla branży biotechnologicznej. Znajdują się w nim m.in. dwa duże laboratoria biotechnologii przemysłowej oraz biofizyki molekularnej i nanostrukturalnej. W ciągu najbliższych dwóch lat ma on zostać rozbudowany za 100 mln zł.

W budynku jest także 50 nowych biur Inkubatora Technologicznego, w którym lokują się przedsiębiorstwa działające w nowoczesnych branżach, tj. informatyka, produkcja aparatury leczniczej czy materiałów i technologii dla potrzeb medycyny oraz włókiennictwa.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ ls/

Copyright © Fundacja PAP 2019