17.08.2019
PL EN
10.09.2013 aktualizacja 10.09.2013

Płatne staże dla absolwentów studiów humanistycznych z woj. śląskiego

Nieaktywni zawodowo absolwenci studiów humanistycznych mieszkających na terenie województwa śląskiego mogą zyskać doświadczenie zawodowe i zarobić. Umożliwia to program "Humaniści skuteczni na rynku pracy”.

Program realizuje Stowarzyszenie Inicjatywa. Mogą z niego skorzystać absolwenci studiów humanistycznych do 25. roku życia, nieaktywni zawodowo (osoby bezrobotne lub uczące się). Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto uczestnicy będą otrzymywali stypendium szkoleniowe oraz wynagrodzenie za 6-miesięczne staże – informują organizatorzy na swojej stronie internetowej.

Zapowiadają przy tym, że cykl szkoleniowy poprzedzą pogłębione badania oczekiwań uczestników i potrzeb potencjalnych pracodawców, które pozwolą przygotować jak najbardziej atrakcyjną i przydatną ofertę szkoleniową.

Korzystający z programu mają – m.in. dzięki pomocy doradcy zawodowego - poznać swoje mocne i słabe strony, zyskać nowe umiejętności. Z kolei staże w placówkach z sektora kultury pozwolą im urozmaicić własne CV o praktykę i realne działania.

Zainteresowani programem mogą się zgłaszać do 20 września. Więcej informacji na stronie: http://skutecznihumanisci.pl/

"Humaniści skuteczni na rynku pracy" to wyodrębniony, ponadnarodowy projekt realizowany w ramach współpracy z włoskim stowarzyszeniem Eurocultura, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 “Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PAP – Nauka w Polsce

alis/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019