Ministerstwo Edukacji i Nauki

29.07.2021
PL EN
10.09.2013 aktualizacja 10.09.2013

Prof. Jan Misiewicz z Medalem Mariana Smoluchowskiego

Prof. Jan Misiewicz z Politechniki Wrocławskiej otrzymał Medal Mariana Smoluchowskiego przyznawany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF). Wyróżnienie wręczono w poniedziałek podczas Zjazdu Fizyków Polskich w Poznaniu.

Laureatem wyróżnienia może zostać osoba, której prace w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju fizyki w Polsce. Komisja Nagród i Odznaczeń PTF przyznaje go nie częściej niż raz do roku.

„Profesora Misiewicza uhonorowano za wkład w stworzenie +wrocławskiej szkoły fizyki półprzewodników+ oraz rozwój nowoczesnej tematyki badań eksperymentalnych – optycznej spektroskopii struktur niskowymiarowych” – informuje biuro prasowe Politechniki Wrocławskiej w przesłanym PAP komunikacie.

Profesor Misiewicz jest założycielem i kierownikiem Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur (OSN) w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Jest to jeden z najważniejszych w Polsce ośrodków badawczych w dziedzinie fizyki półprzewodników, znany również za granicą. Laboratorium powstało w 1992 roku, kiedy prof. Jan Misiewicz zbudował pierwszy w Polsce układ do spektroskopii modulacyjnej. Technika ta okazała się przełomowym rozwiązaniem w badaniu wielowarstwowych struktur niskowymiarowych metodami optycznymi.

Jednym z pierwszych partnerów zagranicznych laboratorium OSN, z którym współpracę profesor Misiewicz rozpoczął już w roku 1998, był zespół naukowy prof. Alfreda Forchela z Uniwersytetu w Würzburgu. Współpracę tę uhonorowano w 2010 r. wspólną dla obu naukowców nagrodą „Copernicus”, przyznawaną przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Prof. Misiewicz był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Otrzymał m.in. nagrodę „Docendo Discimus” senatu Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia dydaktyczne, subsydium profesorskie „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, specjalną nagrodę naukową rektora Politechniki Wrocławskiej im. Hugona Steinhausa. Czterokrotnie odbierał również Nagrodę Ministra, w tym nagrodę indywidualną za rozprawę habilitacyjną.

Uczony był pomysłodawcą uruchomienia na Politechnice Wrocławskiej „nanoinżynierii” – multidyscyplinarnej specjalności, której studenci mierzą się z wyzwaniami nanotechnologii w XXI wieku. W trakcie kariery naukowej wypromował 18 doktorów i 4 doktorów habilitowanych. Jest autorem ponad 500 artykułów naukowych, współautorem wielu podręczników i skryptów, inicjatorem wymiany studenckiej z wiodącymi uczelniami w kraju i na świecie, a także serii wykładów dla studentów prowadzonych przez wybitnych uczonych z zagranicy.

Patron medalu - prof. Marian Smoluchowski, to jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, fizyk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Smoluchowski był klasykiem fizyki statystycznej. Albert Einstein wykorzystał jego prace, aby sformułować teorię wyjaśniającą chaotyczne ruchy cząstek.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021