24.01.2021
PL EN
01.10.2013 aktualizacja 01.10.2013

Premier Tusk otworzył „Fabrykę Inżynierów XXI wieku”

Bez ludzi nauki nie byłoby w Polsce wielkiego zrywu cywilizacyjnego – powiedział premier Donald Tusk, który w poniedziałek wziął udział w uroczystym otwarciu „Fabryki Inżynierów XXI wieku” stworzonej przez Politechnikę Łódzką.

W nowym budynku przeznaczonym dla studentów wydziału mechanicznego PŁ znalazły się m.in.: laboratoria, sale wykładowe, pracownie informatyczne i hala technologiczna o łącznej powierzchni 8500 m kw.

W krótkim wystąpieniu premier powiedział m.in., że Łódź jest jednym z najbardziej historycznie poszkodowanych miast pod względem degradacji centrum oraz polskim symbolem „skrzyżowania na początku XXI wieku wielkich aspiracji i wielkich problemów”.

Dodał, że „z tego skrzyżowania wyjść na prostą” pozwolą „wielkie środki europejskie i krajowe” zainwestowane w takie projekty jak „Fabryka Inżynierów XXI wielu” czy budowa Nowego Centrum Łodzi, związana z rewitalizacją byłej elektrociepłowni EC1.

Zdaniem premiera inauguracja roku akademickiego to najlepszy moment do ciągłego uświadamiania faktu, że wielkiego zrywu cywilizacyjnego jaki dokonał się w Polsce, i jaki nas jeszcze czeka, nie byłoby bez ludzi nauki.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby polskiemu środowisku naukowemu ułatwiać wszystkie działania na rzecz kształcenia nowego pokolenia. Same pieniądze niczego nie dają. Znam historię krajów bogatych w zasoby naturalne, które nie zrobiły tego skoku cywilizacyjnego. Polska ma szansę ten skok wykonać, ponieważ właśnie tu są ludzie, którzy potrafią mądrze pieniądze wykorzystać” – powiedział premier.

„To miejsce, w którym niewątpliwie będą pracować ci, którzy spełniają swoją pasję życiową, myślą o rozwoju nauki i współpracy ze światem” – powiedział rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki.

Fabryka została wyposażona w najnowsze systemy informatyczno-komunikacyjne, a także instalacje uzdatniania i schładzania wody pitnej. W budynek znajduje się również stacja demineralizacji wody, wykorzystywana jako system chłodzenia aparatury laboratoryjnej.

„Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zastosowano również do stworzenia Laboratorium Źródeł Odnawialnych. Studenci drugiego i trzeciego stopnia studiów mają tu prowadzić badania w obszarze optymalizacji wykorzystania alternatywnych dla węgla źródeł energii, takich jak: turbiny wiatrowe, pompy ciepła typu powietrze-woda i solanka-woda, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne” – poinformowała rzecznik prasowy PŁ Ewa Chojnacka.

Dodała, że optymalizacja systemów energii odnawialnych będzie wspierana przez „Stację Pogodową” monitorującą siłę i kierunek wiatru, zmiany temperatury, ekspozycję słoneczną oraz wielkości opadów.

Budowa „Fabryki Inżynierów XXI wieku” kosztowała ponad 54 mln zł. Pieniądze na ten cel uczelnia pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przed otwarciem nowego obiektu w PŁ zainaugurowano nowy rok akademicki. Pod pomnikiem pierwszego rektora uczelni prof. Bohdana Stefanowskiego złożono kwiaty. Odbyło się też uroczyste posiedzenie senatu uczelni. Rektor mówił na nim, że kierowana przez niego uczelnia stara się sprostać nowym wyzwaniom i stale rosnącym wymaganiom współczesności.

„Rolą uczelni jest trzymać rękę na pulsie innowacji i odpowiednio reagować. Innowacje w przedsiębiorstwach powstają w wyniku współpracy wielu podmiotów, a rola uczelni w tym procesie jest wiodąca. Dziś młodzi ludzie biegle posługują się nowymi technologiami, władają językami obcymi, są przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku. Uczelnia, która ma za zadanie ich wykształcić musi wykorzystać ich atuty i drzemiący w nich potencjał” – powiedział Bielecki, który w poniedziałek podpisał też porozumienie o współpracy z dwoma innymi uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną.

Oprócz Bieleckiego podpisy na dokumencie złożyli również: rektor PW prof. Jan Szmidt oraz rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk. Sygnatariusze porozumienia podkreślili, że głównym celem współpracy trzech uczelni ma być „konsolidacja potencjału innowacyjnego, badawczego i edukacyjnego”. (PAP)

duk/ ula/ jbr/

Copyright © Fundacja PAP 2021