25.02.2020
PL EN
07.10.2013 aktualizacja 07.10.2013

Studia dla audiodeskryptorów na Uniwersytecie Śląskim

Kwalifikacje audiodeskryptora oraz audytora stron www, czyli osoby przystosowującej treści do możliwości odbioru osób niepełnosprawnych można zdobyć dzięki studiom podyplomowym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Rozpoczął się pierwszy nabór.

„Nasze studia podyplomowe w tej dziedzinie to pionierski w Polsce kierunek. Mamy sygnały zainteresowania z całego kraju” – powiedziała PAP kierownik studiów dr Izabela Mrochen.

Jak podkreśliła, studia te mogą być zarówno uzupełnieniem już posiadanych kwalifikacji, np. pedagogicznych, jak i nowym zawodem. Program kierunku pod nazwą: włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia obejmuje m.in. zajęcia z emisji głosu, retoryki, opisu plastycznego czy grafiki komputerowej.

Słuchacze będą mieli możliwość nabycia i rozwinięcia wiedzy z dziedziny językoznawstwa, kulturoznawstwa, nauki o sztuce, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, socjologii, psychologii, medycyny, sztuki projektowania, architektury, informatyki czy telekomunikacji.

„Te dziedziny są niezbędne w zrozumieniu zagadnień i problemów jakie powstają w związku z dostępnością społeczną i cyfrową. Myśląc o ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych mamy na myśli przede wszystkim ludzi na wózkach, a przecież to grupa znacznie szersza. Umożliwienie im odbioru filmów, wystaw, czy wykładów za pośrednictwem nowoczesnych technologii to wymóg naszych czasów” – podkreśliła dr Mrochen.

PAP - Nauka w Polsce

lun/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020