19.09.2020
PL EN
27.10.2013 aktualizacja 27.10.2013

Eliminacje w konkursie UE dla młodych naukowców do końca października

Do 31 października trwają ogłoszone przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci krajowe eliminacje do 26. prestiżowego unijnego konkursu na uczniowskie projekty badawcze. Dotychczasowe wyniki młodych Polaków plasują nasz kraj w ścisłej czołówce.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje już dwudziestą edycję Polskich eliminacji do prestiżowego Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS). Dotychczasowe wyniki nastolatków-naukowców z Polski plasują nasz kraj w ścisłej czołówce. Również w tym roku z finału w Pradze nasza reprezentacja odniosła sukces - nagrodzono trzy projekty.

20. edycja Polskich Eliminacji jest szczególna również dlatego, że międzynarodowy finał EUCYS 2014 będzie gościć w Warszawie.

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. Podczas finałów odbywających się corocznie późnym latem, około stu nastoletnich naukowców z kilkudziesięciu krajów prezentuje prace z różnych dziedzin. Udział w konkursie to dla wielu doskonały początek kariery akademickiej. Najlepsi młodzi uczeni Europy mają okazję zdobyć prestiżowe nagrody i zaproszenia na staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych.

Z finałów europejskich młodzi zdolni Polacy niemal każdego roku przywożą główne nagrody. Szybko utorowali sobie drogę do grona najlepszych. Od 1995 roku, kiedy to Polska po raz pierwszy wzięła udział w konkursie, międzynarodowe jury nagrodziło 31 projektów z naszego kraju (łącznie 38 autorów). Polacy zdobyli aż 22 nagrody główne i 20 dodatkowych. Laureaci konkursu to dziś wyróżniający się studenci, doktoranci i pracownicy naukowi.

Pod względem osiągnięć wyprzedzają nas jedynie Niemcy i Brytyjczycy, przy czym reprezentanci tych państw biorą udział w Konkursie od 1989 roku. Nic dziwnego, że młodzi naukowcy z Polski występują tam w roli faworytów.

W konkursie mogą brać udział matematycy, informatycy, przyrodnicy, konstruktorzy, ekonomiści i socjolodzy. Do 31 października można zgłaszać oryginalne uczniowskie prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim, lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni.

Zimą jury będzie oceniać zgłoszone prace, a wybranych autorów zaprosi do zaprezentowania swoich projektów na sesji plakatowej. Wówczas sędziowie – wybitni polscy naukowcy – dokonają wyboru trzech prac, które pojadą na finały europejskie.

Polskie eliminacje organizowane są od początku, czyli od 1995 roku, przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, stowarzyszenie naukowców, lekarzy i studentów, pracujące od ponad 30 lat z utalentowanymi uczniami. Jury polskich eliminacji, w skład którego wchodzą wybitni naukowcy z najlepszych polskich uczelni i instytutów PAN, przewodniczy dr Piotr Chrząstowski-Wachtel z Instytutu Informatyki UW. Funkcję krajowego organizatora konkursu sprawuje od 2010 roku prof. Jan Madey z Instytutu Informatyki UW.

We wrześniu 2014 r. europejskie finały odbędą się na Uniwersytecie Warszawskim. Regulamin i więcej informacji o Konkursie Prac Młodych Naukowców UE można znaleźć na stronie organizatora Polskich Eliminacji: http://fundusz.org/konkurs.

We wrześniu w Pradze, Polskę reprezentowali: Michał Gumiela (Andrychów) i Rafał Kozik (Bielsko-Biała), autorzy pracy „Badanie możliwości zastosowania matryc CMOS oraz CCD w celu detekcji, dozymetrii oraz mapowania wiązki promieniowania alfa, beta, gamma, rentgenowskiego oraz protonów”, Aleksander Horawa (Warszawa) z pracą „Skończone przestrzenie metryczne” i Arkadiusz Jankiewicz (Wałbrzych) z projektem „Zasięg lotu pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na podstawie analizy palinologicznej składu jej obnóży pyłkowych”. Wszystkie trzy polskie projekty zdobyły nagrody specjalne.

PAP - Nauka w Polsce

pmw/ krf/

Copyright © Fundacja PAP 2020