Ministerstwo Edukacji i Nauki

19.10.2021
PL EN
30.10.2013 aktualizacja 30.10.2013

Po 50 latach odnowienie doktoratu prof. Jerzego Wyrozumskiego

Na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się we wtorek uroczystość odnowienia po 50 latach doktoratu Jerzego Wyrozumskiego - historyka, znawcy czasów średniowiecza i dziejów Krakowa.

Jerzy Wyrozumski w 1955 r. ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1963 r. uzyskał doktorat za pracę poświęconą tkactwu w Małopolsce.

„Profesor jest uczonym o wszechstronnych zainteresowaniach, którego cechuje wielka miłość do źródeł i mistrzowski warsztat naukowy” - mówił podczas wtorkowej uroczystości w auli Collegium Maius UJ prof. Krzysztof Ożóg - dyrektor Archiwum UJ i uczeń prof. Wyrozumskiego.

Jak podkreślił dyrektor Archiwum UJ, prof. Wyrozumski wykształcił całe pokolenie krakowskich mediewistów i nigdy nie szczędził czasu, serca i sił Uniwersytetowi, na którym był m.in. dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1981 – 87) i prorektorem (1987-90).

„Z ogromnym zaangażowaniem włączył się w dzieło odbudowy Polskiej Akademii Umiejętności i tej zasłużonej dla nauki i kultury instytucji poświęca wiele lat życia, pełniąc nieprzerwanie od 1994 r. funkcję jej sekretarza generalnego” – podkreślił prof. Ożóg. Przypomniał, że prof. Wyrozumski od lat kieruje Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i zabiera głos w sprawach ważnych dla dziedzictwa Krakowa.

Bohater uroczystości mówił, że nie liczył, że doczeka 50-lecia doktoratu i jest szczególnie zaszczycony ponadwydziałowym charakterem tego wydarzenia. Jak wspominał, studia rozpoczął w okresie największego ideologicznego naporu na uczelnie. Opowiadał, że kiedy w 1953 r. po śmierci Stalina władze zarządziły ogólnopolską żałobę, zajęcia rozpoczynały się od minuty ciszy. „Jedna z naszych koleżanek wybuchła śmiechem. Śmiech jest zaraźliwy, więc wybuchła cała grupa, w której było zresztą dwóch kolegów partyjnych. Struchlał prowadzący, struchleli wszyscy. Czekaliśmy konsekwencji. Nie było jednak żadnych. Nikt nie doniósł, nikt nigdy o zajściu nie mówił” – wspominał prof. Wyrozumski.

Prof. Wyrozumski mówił, że już na drugim roku studiów zdecydował, że zajmie się średniowieczem, a jego mistrzem stał się prof. Roman Grodecki - znawca historii gospodarczej tego okresu. „Czułem jego dobry warsztat badawczy, odpowiadały mi jego bardzo dobrze udokumentowane poglądy uogólniające, jego odwoływanie się wprost do źródeł, a nie do tego co napisali inni” – powiedział prof. Wyrozumski.

Jak mówił, temat doktoratu „Tkactwo Małopolski w późnym średniowieczu” dziś wydaje się co najmniej dziwny, ale 50 lat temu panowała wręcz moda na historię gospodarczą. „Mój temat doktorski, choć nigdy nie był wprost przydatny w mojej pracy uniwersyteckiej, dał mi jednak możliwość bardzo płodnych naukowo kwerend w licznych archiwach i dotarcia do źródeł, do których nigdy bym nie dotarł” - powiedział prof. Wyrozumski. Dodał, że nie uważa, by kilka lat, jakie poświęcił na przygotowanie rozprawy, były czasem straconym, bo poznał należycie arkana warsztatu historyka, a także filozofię średniowieczną.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podkreślił, że siłą Uniwersytetu jest jego 650-letnia historia, ale przede wszystkim osobowości, które kreują jego potęgę. „Do tej grupy osobowości UJ należy pan prof. Jerzy Wyrozumski” – mówił Nowak.

Jerzy Wyrozumski urodził się w 1930 r. w Trembowli, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Na UJ kierował Zakładem Historii Polski Średniowiecznej, był też dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1981-87) i prorektorem (1987-90). Jest sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności i prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

W 1995 r. otrzymał srebrny medal Cracoviae Merenti, przyznawany za zasługi dla miasta. Jest doktorem honoris causa kilku polskich i zagranicznych uczelni. Napisał m.in. "Historię Polski do roku 1505", "Dzieje Polski średniowiecznej", biografię "Kazimierz Wielki" oraz I tom "Dziejów Krakowa" poświęcony wiekom średnim.

PAP - Nauka w Polsce

wos/ ula/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021