29.11.2020
PL EN
28.12.2013 aktualizacja 28.12.2013

W ciągu miliarda lat wyparują oceany

Naturalny wzrost jasności słońca doprowadzi do stopniowego podniesienia się temperatury na Ziemi. Wskutek tego powolnego procesu w ciągu kilkuset milionów lat znikną ziemskie oceany.

Na skutek naturalnej ewolucji naszej gwiazdy bardzo powoli wzrasta jej jasność. Proces ten doprowadzi do ocieplenia się klimatu Ziemi w ciągu setek milionów lat. Przy czym będzie to ocieplenie niezależne od zmian klimatu, które występują obecnie, na które ma wpływ działalność człowieka.

Naukowcy francuscy z Laboratoire de Meteorologie Dynamique opracowali komputerowy model klimatyczny, który symuluje proces wzrostu jasności słońca i jego wpływ na ziemskie oceany.

Z modelu wynika, że oceany wyparują z powierzchni Ziemi w ciągu miliarda lat. Rezultaty badań ogłoszono na łamach tygodnika "Nature". Uzyskany wynik rozciąga ten proces w czasie o kilkaset milionów lat w stosunku do poprzednich szacunków, które wynosiły nawet 150 mln lat.

Para wodna, która przedostanie się z oceanów do atmosfery, będzie działać jak gaz cieplarniany i przyczyniać się do dalszego wzrostu globalnej temperatury na Ziemi. W pewnym momencie dojdzie do zachwiania równowagi klimatycznej na Ziemi. Stopniowo Ziemia stanie się podobna do zasnutej chmurami Wenus.

Zdaniem naukowców, ich model może mieć dodatkowe zastosowanie w odniesieniu do planet poza Układem Słonecznym. Na podstawie wyliczeń jasności gwiazdy i odległości pomiędzy nią a planetą model powienien przewidywać, czy na planecie znajduje się woda powierzchniowa w stanie płynnym. Okazuje się, że jeżeli weźmie się pod uwagę taką gwiazdę jak nasze Słońce, wówczas odległość pomiędzy obydwoma ciałami niebieskimi może wynosić najwyżej 0,95 jednostki astronomicznej (tzn. o pięć proc. mniej niż odległość Ziemi do Słońca). (PAP)

krx/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2020