26.05.2020
PL EN
18.01.2014 aktualizacja 18.01.2014

Na Podkarpaciu studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl uruchamia studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Będą to pierwsze takie studnia na Podkarpaciu. Chętni mogą już składać podania o przyjęcie; zajęcia rozpoczną się w marcu.

Rekrutacja potrwa do 28 lutego 2014 r.

Jak poinformował PAP rzecznik uczelni Przemysław Pawlak Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl jako pierwsza uczelnia w regionie oraz jedna z 16. szkół wyższych w Polsce wprowadza studia II. stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Studia magisterskie z Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji mają na celu przygotowanie kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów do służby i pracy w instytucjach publicznych i podmiotach komercyjnych, realizujących zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Absolwenci będą mogli znaleźć pracę m.in. w policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, strażach gminnych, leśnych, rybackich, rozmaitych agencjach ochrony mienia i osób, agencjach detektywistycznych itp.

Studia trwają 4 semestry i prowadzone będą na pięciu specjalnościach, takich jak: służba ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, kryminalistyka i kryminologia, komercyjne służby porządkowe, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie kryzysowe.

Dyrektor Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego na tej uczelni Agata Furgała wyjaśniła, że wymagania stawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego są bardzo wysokie i uzyskanie uprawnień nie było łatwe.

„Nauki o bezpieczeństwie są samodzielną dyscypliną naukową w Polsce zaledwie od 3 lat, dlatego nie ma wielu pracowników naukowych zajmujących się stricte tą dziedziną. Udało nam się jednak skompletować doskonałą kadrę dydaktyczną, którą stanowią zarówno wybitni specjaliści-teoretycy, jak i praktycy. Są to osoby zajmujące się nie tylko bezpieczeństwem wewnętrznym, ale również naukami prawnymi, wojskowymi, ekonomicznymi i społecznymi” – zaznaczyła Furgała.

Jej zdaniem na uzyskanie nowych uprawnień duży wpływ miało również wieloletnie doświadczenia kadry naukowej uczelni w zakresie badania problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, stała współpraca uczelni z przedstawicielami tego sektora.

„Pozwoliło to stworzyć unikalny program studiów o profilu ogólnoakademickim. Duży nacisk położyliśmy również na kształcenie praktycznych umiejętności, przydatnych w przyszłych zawodach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym” – podkreśliła Furgała.

Zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl prowadzą m.in. gen. Leszek Elas (b. komendant główny Straży Granicznej); płk Paweł Sieńkowski (b. wiceszef Agencji Wywiadu), bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta (prorektor Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej).

W czasie zajęć studenci spotkają się również z wieloma specjalistami z zakresu prawa karnego oraz kryminalistyki i kryminologii m.in. prof. Andrzejem Zollem, prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim, prof. Adamem Tarachą, prof. Czesławem Kłakiem.

W budynku, w którym odbywają się zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne znajduje się m.in. profesjonalne laboratorium kryminalistyczne, którego wyposażenie umożliwia nie tylko prezentowanie studentom najnowszych technik i metod wykorzystywanych w kryminalistyce, ale także stwarza możliwości realizacji projektów badawczych.

W budynku znajduje się również najnowocześniejsza na Podkarpaciu strzelnica elektroniczna i wielofunkcyjna pełnowymiarowa hala sportowa. Wkrótce będą tam także w pełni wyposażone sale do ćwiczeń różnych sztuk walki.

PAP - Nauka w Polsce

api/ krf/

Copyright © Fundacja PAP 2020