01.10.2020
PL EN
25.03.2014 aktualizacja 25.03.2014

Program Teaming szansą na międzynarodową współpracę polskich uczonych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Najlepsze polskie instytucje naukowe mają szansę na partnerstwo strategiczne z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie. Nawiązanie takiej współpracy umożliwi im konkurs Teaming, uruchomiony w ramach programu ramowego Unii Europejskiej - Horyzont 2020.

Koncepcję programu Teaming of Excellence, zakładającą tworzenie w najmniej innowacyjnych państwach Unii Europejskiej nowych centrów badań i rozwoju w partnerstwie strategicznym z wiodącymi ośrodkami naukowymi z innego kraju UE lub państwa stowarzyszonego, opracowano w związku ze znaczącymi różnicami w innowacyjności poszczególnych regionów Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Założenia konkursu Teaming opublikowano w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską programu Horyzont 2020.

"Teaming to absolutnie kluczowy program dla wielu krajów i jedno z najważniejszych narzędzi do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Horyzont 2020 jest dużą szansą dla europejskiej nauki i innowacyjności, jednak nie wszystkie europejskie kraje i regiony mają szanse, by z niego w pełni korzystać. Dlatego Teaming pełni tak istotną rolę" - powiedziała we wtorek minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

"W Unii Europejskiej musimy zrobić co w naszej mocy, by zmniejszyć różnice w poziomie naukowym poszczególnych krajów europejskich. To będzie jedno z największych wyzwań w nadchodzącym czasie. Teaming pomoże nam te różnice zniwelować" - podkreśliła.

Jak podkreśliła, w poprzedniej perspektywie finansowej UE wiele instytucji naukowych zainwestowało w nowoczesną infrastrukturę. "Teraz jest czas, by z tej infrastruktury właściwie korzystać i myśleć o konkretnych projektach i rezultatach badań" - powiedziała minister nauki.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jacek Guliński powiedział PAP, że w programie Teaming instytucje z nowych krajów UE jednoczą się z jednostkami z krajów starej Unii. "Jest on szansą dla wiodących polskich instytucji naukowych, aby współpracując z najlepszymi stały się jeszcze lepsze, albo zacieśniły z nimi współpracę. To jest program naprawdę dla wybranych" - podkreślił Guliński.

W programie wyłonionych zostanie około 20 projektów. "Wygląda na to, że kilka z nich jest możliwych do osiągnięcia przez polskie zespoły badawcze i może zakończyć się sukcesem" - podkreślił Guliński. Zaznaczył, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej zrobiły już rozeznanie, które z polskich ośrodków mogłyby skorzystać z programu. "Chcemy wspierać tych, którzy naprawdę mają szanse. To muszą być ośrodki o najwyższej klasie międzynarodowej i już szerokiej współpracy międzynarodowej" - powiedział.

Jak wyjaśnił zawiązano już pierwsze inicjatywy w kilku różnych obszarach nauki. "Już się do tego programu przygotowujemy w partnerstwie z instytucjami z Niemiec, Francji, Szwecji" - podkreślił Guliński. Potem takie konsorcja złożą wspólną aplikację do programu. Jeśli zostanie zaakceptowana, jej twórcy będą musieli przygotować szczegółowy biznesplan. Na ich podstawie i przedstawionej długoterminowej strategii naukowej i inwestycyjnej wybrane zostaną najlepsze centra, które zyskają miano centrów doskonałości. Otrzymają one finansowanie sięgające 15-20 mln euro na kilka lat.

Programowi Teaming poświęcona była konferencja „Teaming as a tool for spreading excellence and widening participation”, która odbyła się we wtorek w Warszawie. Oprócz minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej uczestniczyli w niej przedstawiciele 19 państw UE oraz Komisji Europejskiej. 

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ ula/ mow/

Copyright © Fundacja PAP 2020