24.09.2020
PL EN
28.03.2014 aktualizacja 28.03.2014

Prezydent podpisał nowelizację Prawa zamówień publicznych

Prezydent podpisał w środę nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) - podała w czwartek prezydencka kancelaria. Instytucje kultury, naukowe i uczelnie będą teraz mogły organizować przetargi dopiero dla zakupów powyżej 130 tys. i 200 tys. euro.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych (PZP) podnosi tzw. próg bagatelności, od którego trzeba stosować procedury przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych. Wzrasta on do 30 tys. euro (dla wszystkich podmiotów), zaś dla instytutów naukowych (np. PAN) i uczelni wyższych oraz instytutów badawczych - odpowiednio do ok. 130 tys. i do ok. 200 tys. euro. Dotychczas przetargi rozpisywano na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro, co w sektorze nauki znacznie spowalniało prowadzenie badań.

Nowelizacja obejmuje też instytucje kultury i ma ułatwić m.in. zamawianie spektakli i koncertów. Główne zmiany dotyczą jednak sfery nauki. Mają np. ułatwić planowanie i szacowanie wartości zamówień na uczelniach o bardzo rozbudowanej strukturze. Zakładają m.in. możliwość zamówienia z wolnej ręki podczas kupna rzeczy wytwarzanych wyłącznie dla prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, której celem jest osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań czy rozwoju. Wprowadzono też możliwość zamówienia z wolnej ręki sprzętu wytwarzanego tylko przez jednego producenta.

Dotychczas wszczęcie procedur przetargowych opóźniał fakt, że naukowcy późno otrzymują pieniądze z grantów. W związku z tym nowelizacja zakłada m.in. możliwość unieważnienia już ogłoszonego przetargu, jeśli instytucja naukowa nie dostanie grantu na swoje badania. Dzięki temu formalności przetargowe będzie można rozpocząć równolegle z ubieganiem się o fundusze, co przyspieszy rozpoczęcie badań.

Autorzy zmian zastrzegli też, że PZP nie będzie stosowane w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub z których korzyści, a nie tak jak obecnie własność, nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.

Jeszcze w pracach sejmowych dodano do nowelizacji zapis, który pozwala nie podawać do publicznej wiadomości wysokości wynagrodzenia lub nazwiska artysty zaangażowanego bez konieczności postępowań przetargowych, np. podczas organizacji wystaw, koncertów, konkursów, festiwali czy widowisk. W intencji zwolenników takiego rozwiązania będzie ono chronić np. interesy artystów, którzy zgodzą się brać udział w przedsięwzięciach kulturalnych za niższą stawkę.

Nowe przepisy znoszą też obowiązek żądania od artystów i twórców złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zamówień z wolnej ręki udzielanych w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

W związku ze zmianami w zakresie badań oraz działalności kulturalnej i artystycznej nowelizacja odpowiednio zmienia też ustawy o działalności kulturalnej oraz o zasadach finansowania nauki. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ wkr/ ula/ gma/

Copyright © Fundacja PAP 2020