24.01.2021
PL EN
04.04.2014 aktualizacja 04.04.2014

Prof. Jarosław Mikielewicz doktorem h.c. Politechniki Białostockiej

Wybitny naukowiec i autorytet w dziedzinie termodynamiki, mechaniki płynów, techniki cieplnej i energetyki, członek PAN prof. Jarosław Mikielewicz otrzymał w czwartek tytuł honoris causa Politechniki Białostockiej.

Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis mówił, że uroczystość nadania tytułu honoris causa odbywa się w 65. rocznicę powstania uczelni. Dodał, że nadanie tego tytułu profesorowi Mikielewiczowi wyraża też wdzięczność za pomoc i wsparcie, które przyczyniły się do rozwoju Politechniki Białostockiej.

Z propozycją nadania tytułu honoris causa prof. Mikielewiczowi wystąpił w ubiegłym roku Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. W ramach współpracy naukowo-badawczej z uczelnią Mikielewicz m.in. pełnił funkcję recenzenta oraz promotora, realizował zaawansowane projekty badawcze, zorganizował międzynarodową konferencję naukową, w której uczestniczyli naukowcy z 28 krajów. Był także inicjatorem konferencji "Gminne Centra Energetyczne".

Dzienis mówił, że dzięki tej ostatniej inicjatywie Politechnika wypromowana została "jako ważny krajowy ośrodek naukowy w zakresie energetyki rozproszonej". Rektor dodał, że uczelnia zawdzięcza też Mikielewiczowi awans i rozwój kadry naukowej.

Prof. Jarosław Mikielewicz urodził się w 1941 roku w Wilnie. Ukończył Politechnikę Gdańską, na tej uczelni otrzymał też stopień doktora i doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 1979 roku. Od 2002 roku związany jest z PAN. Dwukrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską oraz Politechnikę Koszalińską. Jest autorem bądź współautorem 251 prac naukowych i 5 patentów.

PAP - Nauka w Polsce

swi/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2021