01.06.2020
PL EN
23.04.2014 aktualizacja 23.04.2014

Drugi rok realizacji projektu badawczego dot. okresu wędrówek ludów w Polsce

W połowie pierwszego tysiąclecia na obszarze pomiędzy Odrą a Wisłą nie nastąpił całkowity zanik osadnictwa – to jedno z najważniejszych wstępnych ustaleń zespołu pracującego w ramach projektu „Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”.

„O ile się w pełni potwierdzi, jest to niesłychanie istotne ustalenie. Niesie za sobą kluczowe konsekwencje w kwestii przetrwania czy może lepiej obecności w VI wieku pewnych grup społeczności o tradycjach germańskich i ich asymilacji w nowym, słowiańskim środowisku. W ten właśnie sposób mogły przetrwać od czasów starożytnych niektóre nazwy, zwłaszcza hydronimy (nazwy wód), jak np. rzeki Vistula/Wisła” – wyjaśnia PAP prof. Aleksander Bursche z Instytutu Archeologii UW, kierownik projektu.

Przełomowych informacji dostarczyły badaczom nowe znaleziska z terenów północnej Polski, głównie z obszaru Kujaw, opracowywane w ramach projektu. Badania obejmują również analizy specjalistyczne – paleobotaniczne i kwerendę w archiwaliach oraz źródłach pisanych, polegającą na odmiennym niż dotychczas spojrzeniu na niektóre teksty, zwłaszcza Prokopiusza z Cezarei czy Teofilakta Simokatty.

Spotkanie podsumowujące dotychczasowe badania odbędzie w dniach 28-29 kwietnia w Nieborowie. Sesji przewodniczyć będą uznane międzynarodowe autorytety w dziedzinie archeologii i paleobotaniki, w tym prof. Claus von Carnap-Bornheim, prof. Ulla Lund-Hansen i prof. Karl-Ernst Behre. Osoby te jednocześnie zasiadają w komitecie sterującym projektu.

W literaturze naukowej dotychczas brak jest kompleksowej monografii na temat IV-VII wieku na terenach dorzecza Odry i Wisły. Wynika to z niedostatecznej znajomości źródeł i wiedzy na temat ówczesnych społeczności zamieszkujących te obszary. Podstawowym rezultatem projektu będzie syntetyczne i wieloaspektowe ujęcie przemian, jakie nastąpiły w tym czasie między Odrą a Wisłą.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantów Maestro – dla doświadczonych naukowców. To jedyne archeologiczne, czy szerzej rozumiane historyczne przedsięwzięcie realizowane w ramach tej kategorii grantów.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020