03.08.2020
PL EN
28.04.2014 aktualizacja 28.04.2014

Nowe jednostki naukowe można zgłaszać do konkursu Teaming of Excellence

Naukowcy zamierzający założyć jednostkę naukową, mogą składać plany jej rozwoju do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Wspólnie z resortem nauki wyłoni ona kilka najlepszych projektów, które wezmą udział w międzynarodowym konkursie Teaming of Excellence.

Koncepcja konkursu Teaming of Excellence zakłada tworzenie w najmniej innowacyjnych państwach członkowskich nowych centrów badań i rozwoju w partnerstwie strategicznym z wiodącymi ośrodkami naukowymi z innego kraju UE lub państwa stowarzyszonego. Powstał w związku ze znaczącymi różnicami w innowacyjności poszczególnych regionów Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Założenia konkursu opublikowano w ramach programu Horyzont 2020.

Do 19 maja naukowcy, którzy zamierzają założyć jednostkę naukową powinni przesłać do FNP plan jej rozwoju. Następnie FNP, w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyłoni kilka najbardziej obiecujących projektów i przygotuje dla nich wnioski w konkursie Teaming of Excellence. Wnioski te muszą być złożone do 17 września 2014 roku.

"Teaming to absolutnie kluczowy program dla wielu krajów i jedno z najważniejszych narzędzi do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Horyzont 2020 jest dużą szansą dla europejskiej nauki i innowacyjności, jednak nie wszystkie europejskie kraje i regiony mają szanse, by z niego w pełni korzystać. Dlatego Teaming pełni tak istotną rolę" - mówiła podczas konferencji poświęconej konkursowi Teaming of Excellence minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Podsekretarz stanu w resorcie nauki Jacek Guliński przypomniał, że w programie Teaming instytucje z nowych krajów UE jednoczą się z jednostkami z krajów starej Unii. "Jest on szansą dla wiodących polskich instytucji naukowych, aby współpracując z najlepszymi stały się jeszcze lepsze, albo zacieśniły z nimi współpracę. To jest program naprawdę dla wybranych" - podkreślił Guliński.

Uzyskanie finansowania z programu Horyzont 2020 będzie zależało od decyzji Komisji Europejskiej i nastąpi w dwóch etapach. W pierwszym będzie można uzyskać finansowanie sięgające 0,5 mln euro na 12 miesięcy w celu stworzenia biznesplanu nowej jednostki. W drugim etapie jednostki naukowe otrzymają nawet 20 mln euro na okres do siedmiu lat na działania w ramach Teamingu.

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu oceny wniosków złożonych do Komisji Europejskiej jest planowane na drugi kwartał 2015 r. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w programie są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/teaming/

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020