03.12.2020
PL EN
20.05.2014 aktualizacja 20.05.2014

W środę po raz 15 poznamy najlepsze uczelnie w Polsce

Najlepsze polskie uczelnie akademickie i magisterskie niepubliczne, państwowe wyższe szkoły zawodowe, a także kierunki studiów zostaną ogłoszone w środę po raz 15. Publikowany od 2000 r. Ranking Szkół Wyższych "Perspektywy 2014" obejmuje 87 szkół wyższych, 80 niepublicznych szkół wyższych i 25 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy, przygotowuje Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Są to w istocie cztery rankingi główne odzwierciedlające różnorodność uwarunkowań i misji pełnionych przez główne grupy polskich uczelni.

W środę opublikowany zostanie przede wszystkim Ranking Uczelni Akademickich, obejmujący 87 szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Zaprezentowane zostaną także, wyodrębnione z tej klasyfikacji, rankingi poszczególnych typów uczelni akademickich oraz rankingi w grupach kryteriów np. badania, umiędzynarodowienie.

Poznamy także wyniki Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich, w którym uwzględniono 80 niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra. Opublikowane zostaną też rankingi regionalne - w układzie wojewódzkim. Opublikowany będzie także Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, obejmujący 25 publicznych uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).

Rankingi składają się z kryteriów odzwierciedlających główne obszary działalności uczelni, czyli: badania naukowe, kształcenie i nauczanie, prestiż wśród profesury i pracodawców, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie studiów.

Oprócz nich opublikowany zostanie także Ranking Kierunków Studiów, obejmujący 39 głównych kierunków i grup kierunków studiów. Ranking ten oparty został na pięciu kryteriach: opiniach profesorów, opiniach pracodawców, publikacjach, cytowaniach oraz tzw. indeksie Hirscha, wskazującym na znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Szczegółowe wyniki rankingu opublikowane zostaną 21 maja br. na łamach „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Już od północy z 20 na 21 maja dostępne będą też na portalu: www.ranking.perspektywy.pl

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020