07.07.2020
PL EN
21.05.2014 aktualizacja 21.05.2014

Prof. Zbigniew Kwieciński doktorem h.c. Uniwersytetu Śląskiego

Wybitny socjolog edukacji oświaty i młodzieży, pedagog prof. Zbigniew Kwieciński otrzymał we wtorek doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jak sam podkreśla, w swojej działalności stara się szukać dróg odnowy polskiej edukacji.

„Mamy do czynienia z niespójną, chaotyczną polityką państwa – z brakiem spójności między tym, co w oświacie robi państwo i co robią regiony. Oświata czy edukacja, rozumiana jako sprzyjanie rozwojowi, jest w Polsce mimo skoku cywilizacyjnego i ustrojowego w tyle za przemianami ustrojowymi, kulturowymi czy społecznymi” - mówił przed wtorkową uroczystością prof. Kwieciński.

Jak zaznaczył, stara się wchodzić w nurt odrabiania kulturalnego i kulturowego zapóźnienia Polski wobec Europy Zachodniej. Podkreślił, że Komitet Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk pod jego kierownictwem pracuje nad strategicznym rozwojem polskiej oświaty w wieloletniej perspektywie.

„Bardzo byśmy chcieli, by system wychodził jak najszybciej z popełnionych błędów, do których należy m.in. fatalna droga, którą poszły uniwersytety” - podkreślił naukowiec.

Wskazał, że chodzi m.in. o otwarcie pierwszych lat studiów – pod wpływem rynku – na szkolnictwo zawodowe, podczas gdy powinny je wypełniać podstawowe studia filozoficzno-humanistyczne, a dopiero później powinien następować wybór dyscypliny i specjalizacja.

Innym celem Komitetu - mówił prof. Kwieciński - jest przywracanie, zgodnie z konstytucją, szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży z różnych środowisk, poprzez m.in. budowę silnego, „wyrównawczego” przedszkola już od drugiego roku życia.

„Mamy jakieś absurdalne kłótnie o wcześniejsze zapisy do szkoły, tymczasem dzieci powinny pójść pod opiekę fachowców pedagogicznych jak najwcześniej, aby indywidualnie przezwyciężać ograniczenia wynoszone z różnych rodzin” - podkreślił pedagog.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś zaznaczył we wtorek, że prof. Zbigniew Kwieciński jest jednym „z najwybitniejszych pedagogów naszych czasów”. „Położył fundamenty pod interdyscyplinarne badanie pedagogiczne, w tym łączenie socjologii z pedagogiką, a więc rzecz absolutnie niezbędną w nowoczesnej pedagogice” - wskazał prof. Banyś.

Dodał, że w działalności prof. Kwiecińskiego szczególnie ceni niezwykle skuteczną pod względem osiąganych rezultatów metodę budowania zespołów badawczych. Zaznaczył, że jest to oczekiwane obecnie w polskiej nauce.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego prof. Stanisław Juszczyk zaznaczył, że cały życiorys prof. Kwiecińskiego udowadnia, że można łamać pewne stereotypy, granice. „To pan profesor (Kwieciński – PAP) wyprowadził polską pedagogikę na międzynarodowe wody naukowe, (…) aktywizował też szereg ośrodków akademickich, które stały się najlepszymi” - dodał prof. Juszczyk.

Wymienił m.in. Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Przypomniał też, że prof. Kwiecień jest twórcą szkoły naukowej; wypromował kilkudziesięciu doktorów, a jego uczniowie pracują w najlepszych ośrodkach naukowych w Polsce.

Prof. Zbigniew Kwieciński ma 72 lata, profesorem zwyczajnym został w 1988 r. Do najważniejszych badań, którymi przez lata kierował, należą badania metodą obserwacji uczestniczącej nad funkcjonowaniem szkoły wiejskiej w różnych regionach, liczne studia w zakresie socjopatologii edukacji czy studia nad awangardowymi nurtami pedagogiki współczesnej. (PAP)

mtb/ mki/ gma/ krf/

Copyright © Fundacja PAP 2020