09.07.2020
PL EN
02.06.2014 aktualizacja 02.06.2014

Czerwone Róże trafiły do najlepszych studentów z Pomorza

Laureatem Czerwonej Róży - nagrody dla najlepszego studenta z Pomorza został Piotr Zieliński z Uniwersytetu Gdańskiego. W nagrodę otrzymał samochód. Z kolei najlepsze koło naukowe Pomorza - Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych EVPL z Akademii Morskiej w Gdyni wywalczyło stypendium o wartości 12 tys. zł.

Tegoroczny laureat Czerwonej Róży, Piotr Zieliński, studiuje na czwartym roku prawa na UG. W nagrodę otrzymał samochód osobowy volkswagen up! Student na koncie ma sześć publikacji naukowych. Wśród nich jest m.in. artykuł dotyczący prawa pacjenta do poszanowania godności i intymności w procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a także publikacja dotycząca „Ochrony zbiorowych praw pacjentów”. Zieliński wygłaszał też referaty na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Mówił tam m.in. o lekarzach jako sprawcach przestępstw, a także o prawie do zdrowia i do zdrowego środowiska.

Laureat Czerwonej Róży zaktualizował też i opracował repetytorium dla studentów z przedmiotu "Prawo karne". Laureat jest założycielem i sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Aequitas”, założycielem Fundacji Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową” oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”.

Długą listę osiągnięć mają też na koncie członkowie nagrodzonego w konkursie Koła Naukowego Pojazdów Elektrycznych EVPL z Akademii Morskiej w Gdyni. Zbudowali oni pierwszy polski samochód sportowy z napędem elektrycznym SMOK. Koło prowadzi poza tym współpracę z przemysłem i ma na koncie wdrożenia kilkudziesięciu pojazdów z napędem elektrycznym dla wielu firm. Członkowie koła mogą się też pochwalić opracowaniem autorskich podzespołów oraz konstrukcją pojazdów z napędem elektrycznym, m.in. motocykla, łodzi, wyczynowego gokarta. Opracowali też stanowisko badawcze do badania zużycia paliwa przez silnik spalinowy podczas dodawania pary wodnej. Spod ręki członków koła wyszła też hydrauliczna maszyna treningowa.

Statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów. Kandydatów do nagrody zgłaszają bezpośrednio władze poszczególnych uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej kategorii. W konkursie liczy się wysoka średnia ocen, ale także aktywność pozanaukowa, osiągnięcia w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych województwa pomorskiego.

Szczegóły konkursu na stronie: www.czerwonaroza.org.pl

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020