15.08.2020
PL EN
13.11.2014 aktualizacja 13.11.2014

Minister nauki o rozwiązaniach pomocnych w doborze recenzentów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

"System wspomagania wyboru recenzentów" i inne rozwiązania pomocne w doborze recenzentów prac naukowych i naborach na stanowiska w uczelniach przedstawiła minister nauki Lena Kolarska-Bobińska w piśmie do rektorów. Pismo przesłano w czwartek PAP.

"Naszą wspólną troską jest przejrzystość procesów i procedur w sprawach, w których mogą pojawiać się zarzuty dotyczące konfliktu interesów i braku przejrzystości w procedurach nadawania stopni naukowych" - napisała minister w liście do rektorów uczelni akademickich.

Przedstawiła jednocześnie rozwiązania, pomocne podczas doboru recenzentów prac naukowych - takie, które pomagają zachować przejrzystość i skuteczność tego procesu.

Wśród narzędzi Kolarska-Bobińska wymienia "System wspomagania wyboru recenzentów" - bazę danych, opracowaną w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI-PIB). Baza ta gromadzi informacje o potencjalnych oceniających i przedstawia propozycje recenzentów odpowiednich dla konkretnej pracy naukowej czy wniosku badawczego.

Narzędziem można posługiwać się bez zalogowania, jednak większość funkcji jest dostępna po założeniu konta.

Minister przypomina też o powinności zamieszczania w internecie streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami. Jak zaznacza, sprzyja to przejrzystości procedur związanych z recenzowaniem prac naukowych. Streszczenie zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje - w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie i recenzje powinny pozostać na stronie internetowej, co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.

Obowiązek upubliczniania recenzji wynika z zapisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.

Kolarska-Bobińska przypomina też, że do podnoszenia potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni konieczny jest właściwy proces doboru kadr akademickich. Służą temu konkursy.

Informację o nich należy ogłaszać na stronach internetowych uczelni, ministerstwa nauki (www.bazaogloszen.nauka.gov.pl) oraz ministra właściwego nadzorującego uczelnię, jak też na stronach internetowych Komisji Europejskiej.

"Ten obowiązek, który teraz dotyczy uczelni, będzie wkrótce obejmował także instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Stanie się to w momencie wejścia w życie nowelizacji Ustawy o zasadach finansowania nauki" - dodała szefowa resortu nauki.

Publikowanie informacji o naborach i konkursach na stanowiska ma ułatwić nowa zakładka "Ogłoszenia o naborach i konkursach", stworzona w serwisie www.nauka.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW.

"Jestem przekonana, że nowe narzędzia, a także przestrzeganie zasad dotyczących publikacji na stronach internetowych recenzji, ogłoszeń o naborach i konkursach przyczynią się do zapewnienia jeszcze lepszej jakości działania uczelni" - podkreśla minister.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020