02.12.2020
PL EN
18.12.2014 aktualizacja 18.12.2014

Instytut Nenckiego na finiszu projektu BIO-IMAGINE

Europejski projekt BIO-IMAGINE wzmocnił potencjał badawczy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie jako krajowego centrum kompetencji w dziedzinie bioobrazowania. Kolaż przedstawia zdjęcia komórek i tkanek wykonane za pomocą aparatury zakupionej w ramach projektu. Źródło: Instytut Nenckiego Europejski projekt BIO-IMAGINE wzmocnił potencjał badawczy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie jako krajowego centrum kompetencji w dziedzinie bioobrazowania. Kolaż przedstawia zdjęcia komórek i tkanek wykonane za pomocą aparatury zakupionej w ramach projektu. Źródło: Instytut Nenckiego

Współpraca z wybitnymi naukowcami i najlepszymi instytucjami naukowymi świata, a także aparatura pozwalająca lepiej obrazować tkanki i komórki, to niektóre efekty dobiegającego końca europejskiego projektu BIO-IMAGINE, realizowanego w Instytucie Nenckiego w Warszawie.

Projekt BIO-IMAGINE, realizowany przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, był finansowany ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Jego celem było stworzenie optymalnych warunków dla twórczej działalności naukowej.

„Gdy ponad trzy lata temu rozpoczynaliśmy projekt BIO-IMAGINE, celem było znaczące wzmocnienie naszego potencjału badawczego jako krajowego centrum kompetencji w dziedzinie biowizualizacji, a także poprawienie wizerunku Instytutu w Europie i na świecie” - stwierdził dyrektor Instytutu Nenckiego i koordynator projektu, prof. Adam Szewczyk.

Dzięki BIO-IMAGINE naukowcy z Instytutu Nenckiego mogli pogłębić wiedzę z zakresu badań nad oddziaływaniami między białkami, rolą przestrzennej struktury chromosomów w regulacji ekspresji genów, budową i funkcjonowaniem mitochondriów i rzęsek, kanałami jonowymi w komórkach, wieloma zagadnieniami z zakresu neurobiologii i obrazowaniem fMRI. Współpraca objęła instytucje naukowe z kilkunastu krajów, w tym: niemiecki Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik, francuskie Centre National de la Recherche Scientifique czy brytyjski University of Cambridge.

„Zorganizowaliśmy trzy duże konferencje międzynarodowe, na których prelegentami byli m.in. laureaci Nagrody Nobla. Przygotowaliśmy także trzy sympozja naukowe i dziewięć warsztatów z zakresu obrazowania mikroskopowego i cytometrii. W każdym z tych przedsięwzięć brało udział od kilkudziesięciu do kilkuset naukowców z kraju i świata” - wylicza kierownik projektu BIO-IMAGINE w Instytucie Nenckiego Marta Rucińska.

W czasie realizacji projektu kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych specjalistów prowadziło warsztaty i seminaria dla naukowców, którzy już kierują firmami bądź zamierzają wkrótce je zakładać. Podczas realizacji projektu nawiązano współpracę z sześcioma firmami. Obejmowała ona przedsięwzięcia z zakresu produkcji innowacyjnych kosmetyków, terapii antybakteryjnych i przeciwrakowych, a także leczenia nowotworów mózgu i wad wymowy.

Ważną część projektu stanowiły też zakupy nowoczesnej aparatury naukowej. W Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych Centrum Neurobiologii rozpoczął pracę nowoczesny mikroskop konfokalny, umożliwiający m.in. obrazowanie szybkich procesów zachodzących w żywych komórkach. Z kolei w Pracowni Cytometrii przybył mikrokapilarny cytometr przepływowy. Aparatura zakupiona i zainstalowana w ramach projektu BIO-IMAGINE jest od wielu miesięcy intensywnie wykorzystywana w badaniach nad plastycznością mózgu, pamięcią długoterminową, chorobami Alzheimera i Parkinsona, poszukiwaniem terapii w chorobach nowotworowych i diagnostyce chorób śródbłonka. Oprócz naukowców Instytutu Nenckiego, dostęp do aparatury mają również grupy badawcze z innych ośrodków oraz zainteresowane podmioty zewnętrzne.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020