21.10.2020
PL EN
26.03.2015 aktualizacja 26.03.2015

„Misja Archeologia” w Biskupinie

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie otwiera swoje podwoje dla pasjonatów archeologii, odtwórców historycznych i osób chcących przeprowadzić eksperymenty związane z archeologią doświadczalną. To już trzecia edycja programu „Misja Archeologia”, która potrwa od maja do września.

Propozycja skierowana jest do grup zorganizowanych, w tym kół naukowych studentów, grup rekonstrukcji historycznej i osób indywidualnych. Jak co roku, muzeum zapewnia wolontariuszom pomoc merytoryczną i techniczną w realizowanych projektach oraz miejsce w rekonstrukcjach chat z okresu neolitu, z wczesnej epoki żelaza (ta część Biskupina jest najbardziej znana) i wczesnego średniowiecza. Organizatorzy gwarantują również nocleg w muzealnych pokojach gościnnych.

„W czasie kilku lat trwania projektu nawiązaliśmy stałą współpracę z wieloma osobami indywidualnymi, które prezentują swoje rzemiosła. Liczymy jednak na to, że przybędą do nas nowe osoby z ciekawymi pomysłami” – zachęca Magdalena Zawol, koordynatorka przedsięwzięcia z działu naukowo-badawczego biskupińskiego muzeum.

Dotychczas wśród odtwarzających rzemiosła byli snycerze, tkaczki, rogownik, złotnik, osoby zajmujące się dawnym jadłem. W ubiegłym roku do akcji włączyła się również drużyna wojów oraz grupa, która prezentowała dawne rybołówstwo. Próbowano również zbudować piec do przetopu metali według projektu Teofila Prezbitera – średniowiecznego zakonnika. Na terenie rezerwatu znajdują się poletka doświadczalne, na których uprawiane są zboża i rośliny, które znane były najdawniejszym mieszkańcom Biskupina. Natomiast w zagrodach hodowane są zwierzęta, w tym koniki polskie, owce wrzosówki oraz bydło pierwotne, czerwone rasy polskiej, nizinnej.

„Liczymy głównie na osoby, które mają jakieś ciekawe pomysły na eksperymenty związane z archeologią eksperymentalną. Interesuje nas również rozpoczęcie współpracy z rzemieślnikami, którzy chętnie przybliżą turystom to, czym się zajmują” – dodaje Zawol.

Osoby zainteresowane wolontariatem w Biskupinie powinny posiadać pełny strój odpowiedni do odtwarzanych czasów, oparty na znaleziskach archeologicznych i zgodny z obecnym stanem wiedzy. Oczekiwana jest również otwartość względem turystów oraz chęć dzielenia się wiedzą.

Chęć udziału w wolontariacie „Misja Archeologia” można zgłaszać za pośrednictwem e-maila: wolontariatbiskupin@op.pl

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie to jeden z najbardziej znanych i największych rezerwatów archeologicznych w Polsce i Europie. Składa się m.in. ze znanej z podręczników szkolnych rekonstrukcji zabudowań wzniesionych przez społeczność kultury łużyckiej z początków epoki żelaza w VIII wieku p.n.e. W ostatnich latach wzbogaciło się o kolejną rekonstrukcję, tym razem wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczej z piętnastoma obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz o dwa tzw. długie domy, które zamieszkiwali pierwsi rolnicy z okresu neolitu.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020