23.09.2020
PL EN
19.04.2015 aktualizacja 19.04.2015

Prof. Krzysztof Frączek laureatem Nagrody im. Stefana Banacha

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Krzysztof Frączek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został laureatem Nagrody im. Stefana Banacha, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM). Nagrodę otrzyma we wrześniu podczas Forum Matematyków Polskich, które odbędzie się w Warszawie.

Nagroda im. Stefana Banacha jest jednym z najważniejszych wyróżnień w Polsce w dziedzinie matematyki. PTM przyznaje ją od 1946 roku za osiągnięcia w badaniach matematycznych, opublikowanych w formie książek lub prac naukowych.

Nagrodę im. Stefana Banacha prof. Krzysztof Frączek z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK otrzymał za cykl 15 prac z zakresu teorii ergodycznej i układów dynamicznych. Czternaście z nich opublikowano w prestiżowych czasopismach takich jak: "Advances in Mathematics", "Communications in Mathematical Physics", "Inventiones Mathematicae", "Mathematische Annalen", "Proceedings of London Mathematical Society".

Profesor Krzysztof Frączek urodził się w 1971 r. w Toruniu. Już jako uczeń szkoły średniej osiągał sukcesy matematyczne, których zwieńczeniem było uczestnictwo w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Pekinie w 1990 r. W 1995 r. ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. W 1998 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Własności spektralne układów dynamicznych” pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Lemańczyka. W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych. Tytuł profesora otrzymał w 2014 roku.

Naukowiec ściśle współpracuje z wiodącymi ośrodkami matematycznymi m.in. Tel Aviv University, University of Bristol, Université d’Aix-Marseille, Université Lille 1, Université Paris 13, Universite de Rennes 1, Universite de Tours. Przebywał na rocznym stypendium w Erwin Schroedinger International Institute for Mathematical Physics w Wiedniu. Jest też laureatem Stypendium Instytutu Matematycznego PAN, Stypendium Komitetu Badań Naukowych oraz Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.

Wręczenie nagrody nastąpi podczas 6. Forum Matematyków Polskich, które między 7 a 12 września 2015 r. odbędzie się w Warszawie.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020