02.12.2020
PL EN
22.04.2015 aktualizacja 22.04.2015

Instytut Nenckiego czeka na doktorantów z Europy

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W maju w Instytucie Nenckiego ruszy nabór do kolejnej edycji Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w ramach programu Marie Curie COFUND. Ponad 20 doktorantów będzie mogło uczestniczyć w projektach badawczych z biologii i medycyny, realizowanych przez instytut we współpracy z ośrodkami z zagranicy.

Otwartą rekrutację do kolejnej edycji międzynarodowych studiów doktoranckich Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie rozpocznie na początku maja - poinformował w środę PAP przedstawiciel instytutu.

W efekcie za rok młodzi naukowcy z Polski i Europy będą mogli uczestniczyć w interdyscyplinarnych pracach 22 zespołów naukowych zajmujących się badaniem biologicznych przyczyn powstawania nowotworów, stanów zapalnych, zaburzeń metabolizmu komórkowego i chorób o podłożu neurologicznym. Studia organizowane pod nazwą International Doctoral Programme in Biological Bases of Human Diseases (Międzynarodowe Studia Doktoranckie dotyczące Biologicznych Podstaw Chorób Człowieka), będą finansowane ze środków grantu Bio4Med (Biology for Medicine). Grant o wartości ponad 2,3 mln euro przyznano Instytutowi Nenckiego w ramach europejskiego programu Marie Curie COFUND perspektywy finansowej Horyzont 2020.

"Granty Marie Curie są niezwykle trudne do zdobycia. Spośród wszystkich polskich instytucji naukowych w tym roku ta sztuka udała się tylko nam i Narodowemu Centrum Nauki. Mało tego, nasz wniosek został przez Komisję Europejską oceniony jako wzorowy. Niewątpliwie na tak wysoką ocenę naszej aplikacji wpłynął m.in. fakt, że w 2013 roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi, jako pierwszej jednostce badawczej w Polsce, prawo do posługiwania się znakiem HR Excellence in Research" - podkreśla dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. dr hab. Adam Szewczyk.

Na studia doktoranckie w Instytucie Nenckiego mogą kandydować osoby na początkowym etapie kariery naukowej (do 4 lat po uzyskaniu tytułu magistra), które w ostatnich trzech latach spędziły w Polsce nie więcej niż 12 miesięcy. Studia otwierają przed nimi możliwość realizacji projektów naukowych w czołowych zespołach badawczych Instytutu Nenckiego. Zespoły te od lat ściśle współpracującą z partnerami z wiodących instytucji naukowych UE, Szwajcarii, Japonii, Kanady, USA i Ukrainy.

"Zamierzamy pomóc młodym naukowcom w rozwoju kariery naukowej. Najlepszą drogą ku temu jest podniesienie ich kwalifikacji w zakresie biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, fizjologii, badań behawioralnych i bioinformatyki. Jednocześnie zależy nam na zacieśnieniu współpracy z dotychczasowymi partnerami zagranicznymi. Naszym dalekosiężnym celem jest przecież zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki w Europie i na świecie" - tłumaczy dr hab. Agnieszka Dobrzyń, profesor Instytutu Nenckiego i koordynator projektu Bio4Med.

Tematy badawcze objęte programem studiów obejmują m.in. zagadnienia związane z poszukiwaniem mechanizmów molekularnych wpływających na reakcje odpornościowe glejaka mózgu, identyfikowaniem zaburzeń cyklu komórkowego umożliwiających wczesne wykrywanie choroby Alzheimera, badaniem wpływu określonych białek na zachowanie osób uzależnionych od alkoholu czy analizą czynników wpływających na zaburzenia mechanizmów naprawy uszkodzeń łańcuchów DNA pojawiających się w trakcie rozwoju cukrzycy.

W ramach studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego młodzi naukowcy będą mieli do dyspozycji nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową, m.in. jedyny w Polsce skaner rezonansu magnetycznego przeznaczony wyłącznie do celów naukowych oraz znakomicie wyposażoną pracownię mikroskopii świetlnej i elektronowej.

Poprzednią edycję międzynarodowych studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego, finansowaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu MPD, realizowano w latach 2010-2014 i zakończono w grudniu zeszłego roku. Większość z 17 uczestniczących w niej doktorantów już otrzymała stopień doktora i kontynuuje swoją karierę naukową w ośrodkach badawczych w kraju i zagranicą.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020