31.10.2020
PL EN
10.07.2015 aktualizacja 10.07.2015

Treningi świadomości emocjonalnej mogą pomóc w walce z przestępczością

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Trening świadomości emocjonalnej skierowany do młodocianych przestępców może w pozytywny sposób wpłynąć na zmianę ich postaw - uważają amerykańscy naukowcy. Trening czyni ich mniej agresywnymi, co sprawia, że są mniej skłonni do popełniania ciężkich przestępstw.

Jak informuje serwis ScienceDaily, pierwsze tego typu badania psychologów z Uniwersytetu w Cardiff wykazały 44-proc. spadek rangi przestępstw popełnianych przez seryjnych młodocianych recydywistów. Już wcześniejsze prace dowiodły, że osoby przejawiające antyspołeczne postawy w okresie dojrzewania miały problem również z rozpoznaniem emocji ujawnianych przez ludzkie twarze (zwłaszcza strachu i smutku). Naukowcy wierzą, że dzięki podwyższaniu wśród młodocianych przestępców zdolności do rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych uda się zaszczepić w nich silniejsze uczucie empatii wobec potencjalnych ofiar swoich przestępstw.

W trakcie badań uczestnicy zostali dwukrotnie przetestowani ze zdolności do rozpoznawania ludzkich emocji. Najświeższe dane dotyczące popełnionych przez nich przestępstw zostały zebrane sześć miesięcy po zakończeniu badań. Naukowcy dokonali pomiaru rangi zbrodni stosując system punktacji (od 1 do 8). Podczas gdy numer 1 dotyczył przestępstw dokonanych przeciwko porządkowi publicznemu, numer 8 oznaczał morderstwo. Warto podkreślić, że przed kursem średnia wśród młodocianych recydywistów wyniosła 3,7. Sześć miesięcy po zakończeniu szkolenia obniżyła się do poziomu 2,08.

„Niska zdolność do rozpoznawania emocji u dzieci i młodzieży jest przyczyną wielu antyspołecznych zachowań. Problem ten może zostać zredukowany dzięki metodzie, która jest jednocześnie bardzo szybka i bardzo efektywna. Naszym kolejnym celem jest przeniesienie badań do młodszych grup wiekowych (w szczególności dzieci, które są narażone na rozwój antyspołecznych postaw). Tego typu szkolenia mogą w pozytywny sposób wpłynąć na ich dalsze życie. To ogromna korzyść nie tylko dla nich samych, ale także dla całego społeczeństwa” - mówi kierownik badań prof. Stephanie Van Gozen z Uniwersytetu w Cardiff.

W trakcie szkolenia z rozpoznawania emocji uczestnicy musieli m.in. określać emocjonalną ekspresję twarzy przedstawioną na zdjęciach, opisywać wydarzenia z życia, które sprawiły, że czuli się w określony sposób, oraz imitować wybrane stany emocjonalne przed lustrem. Test kończący kurs składał się ze 150 slajdów przedstawiających różne wyrazy twarzy o zróżnicowanym stopniu natężenia emocjonalnego. Zadaniem uczestników było nazywanie poszczególnych emocji. (PAP)

nkr/ pmw/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020