Ministerstwo Edukacji i Nauki

04.12.2021
PL EN
20.10.2015 aktualizacja 20.10.2015

Nowy cykl prelekcji o antyku nieznanym w pruszkowskim muzeum

Materiały prasowe MSHM Materiały prasowe MSHM

„Strażnicy wiecznego ognia – o Persepolis, magach i królach dynastii Achemenidów” – to tytuł pierwszego z cyklu spotkań „Podróżując przez antyk”, które odbywać się będą od 24 października w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie. Wstęp na spotkania jest bezpłatny.

Wykłady popularnonaukowe mają przybliżyć uczestnikom dzieje kontaktów, pomiędzy różnymi kręgami kulturowymi w starożytności, ze szczególnym uwzględnieniem cywilizacji spoza obszaru Morza Śródziemnego – to tematyka nieobecna lub obecna w niewielkim stopniu w szkolnych i uniwersyteckich kursach historii. Cykl kierowany jest do młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

„Podstawowym celem wykładów jest zapoznanie uczestników z tematyką rzadko spotykaną poza głównym nurtem nauczania historii. Zapraszamy zarówno osoby zaznajomione z podstawami historii starożytnej, ale także ludzi chcących poszerzyć swoją świadomość kulturową” – czytamy w zaproszeniu.

Tematykę wykładów organizatorzy uzasadniają nasilającymi się w ostatnich latach procesami globalizacyjnymi, w tym licznymi migracjami sprzyjającymi weryfikacji własnych postaw i wyobrażeń o „obcych”. Jednocześnie – ich zdaniem – powstało zapotrzebowanie w dziedzinie edukacji dotyczącej historii kultur usytuowanych poza wąsko pojętym kręgiem europejskim. Wykłady wpisują się w nurt studiów postkolonialnych, postulujących odejście od perspektywy europocentrycznej.

Jak informują muzealnicy, spotkania, wykłady, pogadanki i warsztaty, przybliżające najnowszy stan badań w wąskich dziedzinach specjalizacji, odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty o godz. 16.00. Tematyka spotkań dobrana jest tak, aby ukazać mnogość i wieloaspektowość powiązań gospodarczych, kulturowych i politycznych pomiędzy różnymi kręgami cywilizacyjnymi, od wczesnej starożytności do wczesnego średniowiecza.

„Prowadzący postarają się unikać +wysokich+, odpersonifikowanych narracji, wymieniania osiągnięć i szerokich chronologii; poprzez skupienie się na szczegółowych zagadnieniach zaprezentujemy dorobek danej kultury +z jej wnętrza+” – przekonują organizatorzy. Jak dodają, wykłady będą poprowadzone z perspektywy dostępnych źródeł pozaeuropejskich. Dzięki temu słuchacze uzyskać mają odległy od stereotypowego obraz opisywanych społeczności.

Prowadzącymi spotkania będą członkowie stowarzyszenia „Hellas et Roma”. Są wśród nich historycy i orientaliści. Swoje wystąpienia poprzedzają szczegółową kwerendą i bazują na najnowszej literaturze przedmiotu. Wykłady uzupełnią prezentacje multimedialne.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 października o godzinie 16.00. Mateusz Łobacz w czasie wykładu „Strażnicy wiecznego ognia – o Persepolis, magach i królach dynastii Achemenidów” m.in. przybliży postać Dariusza I Wielkiego, opowie też o przyczynach wojen perskich. Następne wykłady odbędą się w następujących terminach: „Morze traw - o Scytach, Sarmatach i kulturach pogrzebowych ludów Wielkiego Stepu (21 XI 2015), „Kartaginę należy zburzyć… – o koloniach, wierzeniach i rytuałach religijnych Kartagińczyków” (12 XII 2015), „Na obrzeżach znanego świata - o dziejach Greków w Baktrii i greckim mieście zagubionym na brzegach Amu-Darii” (16 I 2016), „Czyny wyryte w kamieniu - o naskalnych przedstawieniach dokonań królów z dynastii Sasanidów” (20 II 2016), „Karawany i kadzidło - Arabia przed islamem; organizacja handlu kadzidłem, wierzenia religijne i poezja Beduinów” (12 III 2016), „Podróż na zachód - Jedwabny Szlak i kontakty Chin oraz Cesarstwa Rzymskiego; transport dóbr i idei” (16 IV 2016).

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy mieści się w Pruszkowie przy pl. Jana Pawła II 2.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ krf/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021