25.09.2020
PL EN
24.11.2015 aktualizacja 24.11.2015

Na rzeszowskiej uczelni powstało Podkarpackie Forum Klas Prawniczych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Organizowanie zajęć praktycznych z zakresu prawa, wydanie podręcznika dla klas prawniczych oraz wspieranie realizacji innowacyjnych programów to główne założenia Podkarpackiego Forum Klas Prawniczych, które powstało w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Podkarpackie Forum Klas Prawniczych zainauguruje swoją działalność w środę.

Jak poinformował PAP rzecznik uczelni, Przemysław Pawlak do Forum przystąpiło około 50 szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu, które prowadzą klasy prawnicze i humanistyczno-prawnicze lub klasy o innym profilu, gdzie wykładane są przedmioty prawnicze. Forum działać będzie przy uczelnianej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Pawlak przypomniał, że podstawowym celem Akademii jest edukacja prawna, podnoszenie świadomości prawnej i świadomości w zakresie bezpieczeństwa, a także kształtowanie praworządnych postaw w szkole i w życiu społecznym oraz rozwijanie zainteresowań prawem i problematyką bezpieczeństwa.

„Uczestnictwo w Akademii ma również pomóc w budowie zaufania i szacunku pomiędzy młodzieżą a organami państwa oraz formacjami i służbami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i ochroną bezpieczeństwa. Zajęcia mają również kształtować postawy sprzyjające bezpiecznym zachowaniom w życiu społecznym” – mówił Pawlak.

Akademia to element realizowanego przez uczelnię programu „Bezpieczna przyszłość”.

Dyr. Akademii prof. Czesław Kłak podkreślił, że uczelnia proponuje szkołom, które przystąpiły do Forum, objęcie ich klas o szeroko rozumianym profilu prawniczym patronatem merytorycznym, w ramach którego będą organizowane zajęcia dla uczniów. Będą się one odbywać zarówno w ich szkołach, jak również w siedzibie rzeszowskiej uczelni, w tym m.in. w uczelnianym Laboratorium Kryminalistycznym, nowoutworzonej Pracowni Medycyny Sądowej oraz Pracowni Profilowania Kryminalnego.

Kłak podkreślił, że zajęcia będą miały nie tylko charakter teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny.

„Celem takich zajęć będzie zainteresowanie uczniów problematyką nauk prawnych, w tym kryminalistyki, kryminologii, jak również nauk pomocniczych względem prawa, np. medycyną sądową, antropologią kryminalną, toksykologią sądową” – zauważył prof. Kłak.

Nie zabraknie także zajęć z zakresu prawa rodzinnego, dotyczących ustroju politycznego Polski, czy też kompetencji organów administracji publicznej.

Pawlak przypomniał, że Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie dysponuje m.in. nowoczesnym sprzętem kryminalistycznym, czy zapleczem z zakresu medycyny sądowej, co umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod dydaktycznych z użyciem sprzętu, którym dysponują profesjonalne laboratoria i pracownie badawcze.

Uczelnia planuje również przygotowanie podręcznika dla szeroko rozumianych klas prawniczych. Kłak zaznaczył, że powstanie on w oparciu o sugestie i opinie nauczycieli uczących w klasach o tym profilu. W ramach patronatu uczelnia będzie także wspierać szkoły w realizacji ich innowacyjnych programów nauczania, a także zaproponuje - w oparciu o uwagi nauczycieli - inne przedsięwzięcia, czy treści, z którymi uczniowie nie mają styczności podczas zajęć szkolnych.

PAP - Nauka w Polsce

api/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020