29.09.2020
PL EN
15.12.2015 aktualizacja 15.12.2015

Na rzeszowskiej uczelni powstało Forum Klas Mundurowych i Ratowniczych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Zajęcia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym przeciwdziałania przestępczości, bezpieczeństwa zdrowotnego, sanitarnego, ale także procesu uczenia się znajdą się w programie Podkarpackiego Forum Klas Mundurowych i Ratowniczych, które powstało w Rzeszowie.

Forum powstało we wtorek w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Jak poinformował PAP rzecznik uczelni, Przemysław Pawlak, do Forum przystąpiło około 20 szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu, które prowadzą klasy „mundurowe” i „ratownicze”. Forum działać będzie przy uczelnianej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

„To współpraca naszej uczelni ze szkołami, które prowadzą klasy o profilu obejmującym szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego. Są to klasy wojskowe, policyjne, strażackie i ratownicze, a także biologiczno–medyczne, w których prowadzone są zajęcia z bezpieczeństwa zdrowotnego, medycyny sądowej czy medycyny ratunkowej” – wyjaśnił Pawlak.

Dyr. Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, prof. Czesław Kłak podkreślił, że uczelnia proponuje szkołom, które przystąpiły do Forum, objęcie tych klas patronatem merytorycznym uczelni, w ramach którego organizowane będą zajęcia dla uczniów, zarówno w ich szkołach, jak i w uczelnianym Laboratorium Kryminalistycznym, nowoutworzonej Pracowni Medycyny Sądowej, czy w Pracowni Profilowania Kryminalnego.

„Nasza uczelnia stworzyła jedyną w woj. podkarpackim bazę dydaktyczną, która umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i sprzętów naukowych” – podkreślił Kłak.

Zaznaczył, że na zajęciach uczniowie będą poznawać nie tylko teorię, ale będą uczestniczyć przede wszystkim w praktycznych ćwiczeniach z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kłak wyjaśnił, że nie chodzi tylko o bezpieczeństwo obejmujące zagadnienia przeciwdziałania przestępczości czy inne formy patologii społecznych, ale także bezpieczeństwo zdrowotne, sanitarne, epidemiologiczne, czy bezpieczeństwo procesu uczenia się oraz wypoczynku.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, w tym np. były naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego policji w Rzeszowie.

„Celem zajęć będzie zainteresowanie uczniów problematyką mieszczącą się w ramach kryminalistyki, kryminologii, jak również nauk pomocniczych względem nauk prawnych np. medycyny sądowej, antropologii, toksykologii sądowej” – wyliczał prof. Kłak.

Program zajęć prowadzony w ramach Forum będzie dostosowany do zróżnicowanych profilów poszczególnych szkół i klas.

Pawlak przypomniał, że od niedawna uczelnia prowadzi zajęcia pilotażowe dla klas „mundurowych” z Jarosławia i Rymanowa z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzenia, oględzin miejsca zdarzenia, opiniowania sądowo-lekarskiego, czynności policyjnych, profilowania kryminalnego, które cieszą się zainteresowaniem uczniów.

„Kolejne szkoły zadeklarowały pisemną chęć uczestnictwa w programie” - dodał.

Uczelnia planuje również przygotowanie w ramach współpracy ze szkołami podręcznika dla klas o profilu obejmującym szeroko rozumiane bezpieczeństwo i ratownictwo medyczne. Powstanie on w oparciu o sugestie i opinie nauczycieli uczących w klasach o tym profilu.

W ramach patronatu uczelnia będzie także wspierać szkoły w realizacji ich innowacyjnych programów nauczania, a także zaproponuje - w oparciu o uwagi nauczycieli - inne przedsięwzięcia, czy treści, z którymi uczniowie nie mają styczności podczas zajęć szkolnych.

Podkarpackie Forum Klas Mundurowych i Ratowniczych to kolejna tego typu inicjatywa uczelni skierowana do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół z regionu. W listopadzie powstało tam Podkarpackie Forum Klas Prawniczych. Fora utworzone zostały w ramach działającej przy uczelni Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Jej podstawowym celem jest edukacja prawna, podnoszenie świadomości prawnej i świadomości w zakresie bezpieczeństwa, a także kształtowanie praworządnych postaw w szkole i w życiu społecznym oraz rozwijanie zainteresowań prawem i problematyką bezpieczeństwa. Uczestnictwo w Akademii ma również pomóc w budowie zaufania i szacunku między młodzieżą a organami państwa oraz formacjami i służbami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i ochroną bezpieczeństwa.

PAP - Nauka w Polsce

api/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020