19.09.2020
PL EN
21.12.2015 aktualizacja 21.12.2015

120 mln zł z NCBR na sektor chemiczny

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Poprawa pozycji polskiego sektora chemicznego na świecie i pomoc firmom w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki - to cele nowego programu INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju . Budżet pierwszej edycji konkursu to 120 mln zł.

Uruchomiony w ramach PO Innowacyjny Rozwój program sektorowy INNOCHEM to kolejna, po programach INNOMED i INNOLOT, inicjatywa NCBR mająca na celu wspieranie prac badawczo-rozwojowych w konkretnej branży. Na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOCHEM Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 120 mln zł. O uruchomieniu konkursu poinformowali w poniedziałek w przesłanym PAP komunikacie przedstawiciele NCBR.

"To kolejny program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym na wsparcie mogą liczyć specjaliści zajmujący się konkretną dziedziną nauki. Tego typu działania, skonkretyzowane, skierowane do jednej branży i jednocześnie nastawione na innowacyjność są kluczowe dla polskiej gospodarki. Wspieranie kolejnych dyscyplin to skuteczny sposób na zdynamizowanie i umocnienie polskiego sektora B+R" – stwierdził - cytowany w komunikacie NCBR - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Piotr Dardziński.

Z kolei dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski skomentował: "Stawiamy na rozwój Polski za pomocą inwestycji w badania i prace rozwojowe, które przełożą się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Nasz sektor chemiczny ma ogromny potencjał, ale ze względu na specyfikę branży zwiększenie konkurencyjności jest możliwe tylko dzięki innowacjom. Fakt, że przedsiębiorcy działający w tym sektorze deklarują większe zaangażowanie w działalność B+R, pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość".

Program INNOCHEM został uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorców z branży chemicznej w oparciu o studium wykonalności złożone w ich imieniu przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W ramach programu wspierane będą innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi, tj. optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.

"Program INNOCHEM to dla Polski szansa na umocnienie gospodarki poprzez zwiększenie innowacyjności sektora chemicznego. Do tej pory nie było w Polsce programu sektorowego, który oferowałby firmom z branży wsparcie projektów innowacyjnych w takiej skali. Obszary badawcze INNOCHEM-u odpowiadają na potrzeby rozwojowe polskiego przemysłu chemicznego. Program ma także stymulować aktywność i zwiększenie środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną przedsiębiorstw chemicznych" – podkreślił prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln zł, a maksymalna to 20 mln zł. Nabór wniosków w ogłoszonym dziś przez NCBR konkursie rozpocznie się 1 lutego i będzie trwał do 1 marca 2016 r.

Uruchomiony przez NCBR we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego program INNOCHEM to nie jedyna inicjatywa na rzecz polskiej branży chemicznej. W lipcu tego roku NCBR i Synthos S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego na wsparcie prac badawczo-rozwojowych przeznaczą wspólnie 200 mln zł. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia przez NCBR oraz Synthos S.A. ma na celu opracowanie i wdrożenie nowej generacji produktów chemicznych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej branży chemicznej.

Informacje o programie i konkursie INNOCHEM są dostępne na stronie NCBR.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020