21.10.2020
PL EN
21.04.2016 aktualizacja 21.04.2016

Prof. Arkadiusz Mężyk rektorem Politechniki Śląskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od wielu lat współpracujący z polskim przemysłem obronnym prof. inż. Arkadiusz Mężyk został w środę wybrany na rektora tej uczelni na kadencję 2016-2020 - podała uczelnia.

Jego hasło wyborcze to: "Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi, stawiam na rozwój". Pokonał matematyka prof. inż. Adama Czornika. Na stanowisku rektora zastąpi jesienią pełniącego tę funkcję od dwóch kadencji b. wiceministra gospodarki prof. Andrzeja Karbownika.

„Przez działania projakościowe oraz przyjazną atmosferę kształcenia i pracy chcę uzyskać efekt synergii w postaci wzrostu dorobku naukowego i kompetencji kadry, rozbudowanej współpracy zewnętrznej, wysokiej pozycji uczelni w rankingach krajowych i międzynarodowych oraz w pozytywnym odbiorze otoczenia gospodarczego i społecznego” – napisał prof. Mężyk w swoim programie wyborczym.

Urodził się 29 września 1962 r. w Wodzisławiu Śląskim. W 1987 r. skończył studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (tak specyficznie nazywa się ten wydział) Politechniki Śląskiej, potem rozpoczął pracę w tej uczelni. Od 1993 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, a od 1994 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - jednego z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Zostało utworzone w 1958 r. i liczy obecnie ok. 1000 członków zrzeszonych w 18 oddziałach. W latach 2011-2015 był jego przewodniczącym. W kadencji 2004-2006 powołany na członka Sekcji Dynamiki Układów oraz Sekcji Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN.

W 2008 r. został powołany przez Ministra Skarbu w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach, gdzie od 2009 r. był dyrektorem ds. technicznych, a po reorganizacji dyrektorem ds. rozwoju (do 2011). OBRUM to jedna z najstarszych i unikatowa pod względem zakresu realizowanych prac placówka badawczo-rozwojowa w kraju.

Prof. Mężyk cały czas współpracuje z przemysłem obronnym. Jest doradcą prezesa Rosomak SA. Był jednym z inicjatorów utworzenia w Politechnice Śląskiej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którym kierował w latach 2014-15. Ponadto jest członkiem rad naukowych: Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w woj. śląskim i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 r. jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce. W 17 jednostkach – 13 wydziałach, dwóch kolegiach i dwóch centrach naukowo-dydaktycznych – prowadzone są obecnie 52 kierunki studiów i blisko 200 specjalności, obejmujące cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można też studiować administrację, logistykę, socjologię i zarządzanie, a także filologię i pedagogikę. Jedenaście wydziałów uczelni znajduje się w Gliwicach, dwa w Katowicach, dwa w Zabrzu. Dwa centra naukowo-dydaktyczne, będące w fazie organizacji, znajdują się w Rybniku i Sosnowcu-Maczkach. Oprócz tego zajęcia dydaktyczne na Politechnice Śląskiej odbywają się w Dąbrowie Górniczej i Tychach.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci 25 tys. studentów, w tym 18,5 tys. na studiach stacjonarnych. Na pięciu wydziałach Politechniki Śląskiej można studiować w języku angielskim.

PAP - Nauka w Polsce

lun/ gma/

Copyright © Fundacja PAP 2020