24.10.2020
PL EN
02.05.2016 aktualizacja 02.05.2016

Na Politechnice Gdańskiej wybudują mosty

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Konstruktorzy z całej Polski na początku maja spotkają się na Politechnice Gdańskiej, aby wziąć udział w ogólnopolskim konkursie konstruktorskim "wyKOMBinuj mOst”. W dziewiątej edycji zawodów weźmie udział 45 drużyn, które między 4 a 6 maja wykonają przęsło mostowe.

Organizatorami wydarzenia są członkowie Koła Naukowego Mechaniki Budowli KoMBo z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. "Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem i z roku na rok przyciąga coraz więcej studentów kierunków technicznych oraz osób ze środowiska naukowego, a także największe firmy budowlane, które wspierają tę inicjatywę" - informuje w przesłanym komunikacie Politechnika Gdańska.

W środę - 4 maja - obydwa dziedzińce Gmachu Głównego PG zamienią się w arenę zmagań konstruktorów z całej Polski. W tegorocznym konkursie weźmie udział 45 trzyosobowych drużyn. Uczestnicy zmierzą się z zadaniem projektowym, polegającym na wykonaniu przęsła mostowego o rozpiętości 100 cm z 8 arkuszy brystolu i 1000 ml kleju polimerowego. "To na pozór proste zadanie wymaga od uczestników ogromnej wyobraźni, połączonej z wiedzą teoretyczną i techniczną, zaś rozstrzygnięcia końcowe są spektakularne i zaskakujące. Nośności zwycięskich konstrukcji przekraczają bowiem 3000 N" - czytamy w przesłanym komunikacie.

W czwartek - 5 maja - odbędzie się KOMBOferencja, czyli ogólnopolska konferencja studencka, podczas której zostaną wygłoszone referaty o tematyce związanej z szeroko pojętym budownictwem i projektowaniem konstrukcji.

Jednak największych emocji uczestnicy wydarzenia mogą spodziewać się w piątek - 6 maja, podczas wykonywania prób wytrzymałościowych. Most każdej drużyny, po uprzedniej weryfikacji wymiarów oraz pomiarze masy, zostanie obciążony w maszynie wytrzymałościowej do uzyskania ugięcia równego 40 mm. Konkurs wygra drużyna, której most osiągnie największy współczynnik K, zdefiniowany jako iloraz maksymalnej siły i kwadratu masy konstrukcji.

Więcej informacji na temat wydarzenia jest dostępnych na stronie: http://wilis.pg.edu.pl/kombo

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020