06.07.2020
PL EN
06.05.2016 aktualizacja 06.05.2016

Lublin/Ks. prof. Antoni Dębiński ponownie rektorem KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Nz: dziedziniec. Fot. PAP/ Wojciech Pacewicz 11.06.2010 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Nz: dziedziniec. Fot. PAP/ Wojciech Pacewicz 11.06.2010

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie wybrał w czwartek ks. prof. Antoniego Dębińskiego na rektora uczelni w latach 2016-2020. Ks. Dębiński będzie pełnił funkcję rektora KUL drugą kadencję.

„Chciałbym, aby nasza uczelnia była w grupie najlepszych” – powiedział ks. Dębiński.

Jego zdaniem należy „szukać nowych form” pozyskiwania grantów na działalność naukową, ale też możliwości „internacjonalizacji uczelni”, jak i usprawniać jej administrację.

„Przede wszystkim badania naukowe; należy wzmocnić te obszary łącznie z nowymi dla nas kierunkami przyrodniczymi czy technicznymi, a następnie dbać o to wszystko, co funkcjonuje dobrze - myślę o dydaktyce, o działalności kulturalnej z zachowaniem tożsamości, z dbałością o misję i ze świadomością, że zbliżamy się do jubileuszu stulecia KUL” – zaznaczył rektor.

Ks. prof. Dębiński jest specjalistą w zakresie prawa rzymskiego. Ukończył studia filozoficzno - teologiczne na Wydziale Teologii KUL a następnie studia prawa kanonicznego (specjalizacja w zakresie prawa rzymskiego) na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1989 r., habilitował się w 1996 r. Postanowieniem Prezydenta RP w 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk prawnych.

Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL jest zatrudniony od 1985 r. W latach 1999-2004 pełnił funkcję prodziekana tego wydziału, a od 2004 r. - dziekana. Był też przewodniczącym Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia w Lublinie, jeden z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Został założony w 1918 r. na mocy decyzji Episkopatu Polski.

KUL jest uczelnią prywatną o pełnych prawach uczelni publicznej. Obecnie na dziewięciu wydziałach (siedmiu w Lublinie oraz po jednym w Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli) na 38 kierunkach, uczy się ponad 12,2 tys. studentów i prawie 2 tys. doktorantów. Jest wśród nich ponad 600 cudzoziemców. Uczelnia zatrudnia prawie 1,1 tys. osób kadry naukowo-dydaktycznej.

Zgodnie ze statutem KUL wyboru władz uczelni dokonuje Senat uczelni (a nie kolegium elektorów, tak jak w innych szkołach wyższych). Wybór ten musi być jeszcze zaaprobowany przez Wielkiego Kanclerza KUL, którym jest metropolita lubelski - obecnie jest to abp Stanisław Budzik - a następnie zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Po takim zatwierdzeniu o wyborze rektora KUL zawiadamiany jest minister szkolnictwa wyższego.

Senat KUL dokonał w czwartek także wyboru nowych prorektorów. Prorektorem ds. finansów został (na kolejną kadencję) prof. KUL Paweł Smoleń, a prorektorem ds. nauki i kontaktów z zagranicą prof. KUL Marcin Tkaczyk. Prorektor ds. studentów, wychowania i promocji uczelni zostanie wybrany podczas kolejnego posiedzenia Senatu KUL - 19 maja.

PAP - Nauka w Polsce

ren/kop/

Copyright © Fundacja PAP 2020