20.09.2020
PL EN
15.06.2016 aktualizacja 15.06.2016

Nowy kierunek studiów w PWSZ w Płocku - bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, który otworzy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Płocku (Mazowieckie). Uprawnienia takie przyznało uczelni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekrutacja kandydatów, którzy będą mieli do wyboru studia stacjonarne i niestacjonarne z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ruszy 20 czerwca – poinformowała we wtorek rzeczniczka płockiej PWSZ Agnieszka Grażul-Luft.

Zapowiedziała, że kształcenie na nowym kierunku studiów obejmować tam będzie m.in. wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą uwarunkowań oraz sposobów zapewniania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. „Absolwent będzie dysponował umiejętnościami prognostyczno-planistycznymi oraz kompetencjami koniecznymi do praktycznego rozwiązywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego” - wyjaśniła Grażul-Luft.

Jak podkreśliła rzeczniczka płockiej PWSZ, uzyskane tam kwalifikacje oraz tytuł zawodowy licencjata w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego uprawniały będą do podjęcia pracy na różnych stanowiskach, w tym analitycznych, m.in. w policji, straży pożarnej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej i Straży Granicznej, w strukturach Wojska Polskiego oraz podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Sprawiedliwości, a także samorządowych wydziałach lub centrach zarządzania kryzysowego.

PWSZ w Płocku działa od 2000 r. Uczelnia powstała z połączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskiego. Obecnie w trzech instytutach: nauk ekonomicznych i informatyki, nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o zdrowiu, kształci się tam ponad 2300 studentów. Profil bezpieczeństwo wewnętrzne będzie w płockiej PWSZ dziewiątym kierunkiem studiów od nowego roku akademickiego 2016/17 po ekonomii, filologii, pedagogice, pracy socjalnej, matematyce, informatyce, pielęgniarstwie i kosmetologii.

PAP - Nauka w Polsce

mb/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020