02.12.2020
PL EN
24.06.2016 aktualizacja 24.06.2016

5 mln zł od NCBR dla popularyzatorów nauki

5 mln zł przeznaczyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla zwycięzców konkursu "Ścieżki Kopernika 2.0" - uczelni, które wraz z organizacjami partnerskimi mają stworzyć i przeprowadzić niekonwencjonalne zajęcia dla młodzieży, pobudzające chęć zdobywania wiedzy.

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy uczelni wyższych z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, związkami lub stowarzyszeniami. Partnerzy w projekcie mają wspólnie opracować i zrealizować program inspirujący społeczności lokalne do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata poprzez organizację wystaw, warsztatów czy przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów. Uczelnie mają udostępnić swoje zasoby, np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową. Zadaniem pozostałych podmiotów wchodzących w skład partnerstwa będzie aktywne włączenie społeczności lokalnej - zwłaszcza młodzieży - w działania naukowe i promujące naukę. Każdy z pomysłów wyróżnionych w ramach konkursu otrzyma do 250 tys. zł.

Pieniądze mają posłużyć do stworzenia i przeprowadzenia niekonwencjonalnych modułów zajęć, rozbudzających w młodzieży ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy. Wybrane projekty mają dać młodym impuls do zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji i talentów.

Dzięki "Ścieżkom Kopernika 2.0." niemal 2 tys. uczestników zwiększy umiejętności komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego - zakłada NCBR.

"Projekty realizowane w ramach tej inicjatywy mają otworzyć uczelniane mury dla młodzieży: udostępnić uczniom zasoby profesjonalnych bibliotek i akademickich laboratoriów. Dzięki promowaniu wszechstronności i innowacyjności zafascynujemy młodzież nauką oraz poszerzymy horyzonty osobom, które dopiero poszukują swojej życiowej ścieżki. Rozpalimy ich chęć do poznawania świata, zgłębiania tajników wiedzy, a w przyszłości to oni zbudują w Polsce gospodarkę opartą na odkryciach, wysokich specjalizacjach i kompetencjach" – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

"Chcemy, by uczelnie zaangażowały członków lokalnej społeczności w spójne tematycznie działania naukowe i wykorzystały potencjał, jaki drzemie w młodzieży szkolnej. Partnerstwo jednostek naukowych z samorządami czy też innymi podmiotami ma rozwinąć oferty uczelni, doprowadzić do wymiany dobrych praktyk, a w konsekwencji przyczynić się do rozwoju u Polaków kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa" – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwszą edycję konkursu "Ścieżki Kopernika" o budżecie 3,2 mln zł Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowało w latach 2013-2014. W ramach 16 projektów (po jednym z każdego województwa) młodzież była angażowana w gromadzenie danych, obserwację i opracowywanie projektów naukowych.

Konkurs "Ścieżki Kopernika 2.0" ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski będzie można składać od 25 lipca do 16 września 2016 r. Więcej informacji na stronie http://www.ncbr.gov.pl/

PAP - Nauka w Polsce

zan/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020