26.10.2020
PL EN
29.06.2016 aktualizacja 29.06.2016

Jak studiować modę

Włókiennictwo i przemysł mody - to nowy kierunek studiów oferowany przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej (PŁ). Program nauki obejmuje innowacyjne technologie włókiennicze, stosowane nie tylko w produkcji odzieży, ale również w medycynie, transporcie, kompozytach, ochronie osobistej, wojsku i policji.

"Duże znaczenie dla sektora włókiennictwa i przemysłu mody mają procesy widoczne w całej Europie: starzenie się społeczeństw, indywidualizacja produktów, coraz większa świadomość konsumentów, rozwój chorób cywilizacyjnych. Konieczne staje się zatem poszukiwanie nowych rozwiązań dla tego przemysłu, który potrzebuje wykształconych pracowników z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie" – mówi dr Monika Malinowska-Olszowy z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ.

W regionie łódzkim intensywnie rozwija się nowoczesna branża włókienniczo-odzieżowa i przemysł mody. Jak podkreśla rzeczniczka PŁ dr Ewa Chojnacka, firmy włókiennicze w całej Polsce i Europie potrzebują pracowników o innowacyjnym oraz interdyscyplinarnym podejściu do kreowania nowych rozwiązywań w tym sektorze gospodarki.

"Ogromny potencjał rozwojowy włókiennictwa i przemysłu mody oraz wymagania rynku pracy pozwoliły stworzyć program kształcenia, wykorzystujący nowoczesne technologie do uzyskania umiejętności w zakresie wzorniczego i technologicznego projektowania tekstyliów oraz tworzenia specjalistycznych aplikacji włókienniczych do zastosowań w różnych dziedzinach życia" - dodaje dr Chojnacka.

Nietypowe zastosowania to m.in. geo- i agrotekstylia. Są to produkty polimerowe o wysokiej trwałości. Wbudowuje się je w podłoże w celu rozwiązywania rozmaitych problemów geotechnicznych. Mogą być one stosowane w pobudowach dróg, parkingów itp., jako bariery w podłożu obszarów składowania odpadów lub zbiorników wodnych, kanałów, w zaporach wodnych, nasypach, a nawet w rolnictwie.

Studia trwają 3,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Program jest dostosowany do oczekiwań pracodawców z obszaru włókiennictwa i przemysłu mody, tak aby po ukończeniu studiów ich absolwent mógł bez problemu uczestniczyć w procesie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i rozwoju tej branży. Na kandydatów czeka 60 miejsc.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020