20.10.2020
PL EN
14.08.2016 aktualizacja 14.08.2016

FNP: nowe środki dla naukowców powracających do Polski

Osiemnastu młodych badaczy, którzy wrócą do pracy naukowej w Polsce, otrzyma w sumie 13 mln zł wsparcia na realizację innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Wsparcie zapewnia im Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

FNP ogłosiła w czwartek rozstrzygnięcie pierwszych konkursów w programach HOMING i POWROTY. W ramach pierwszego z nich - skierowanego do osób chcących wrócić do Polski lub przyjechać tu z zagranicy i podjąć projekt badawczy - wsparcie dostało trzynastu młodych doktorów. Otrzymają oni łącznie ponad 9,5 mln zł na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich skupionych na badaniach B+R, które wpisują się głównie w zakres strategii Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Laureatką programu HOMING została m.in. dr Anna Suska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. W ramach realizowanego projektu będzie próbowała zlokalizować w mózgu komórki, które odpowiadają za powrót do nałogu po czasie abstynencji.

"Mamy nadzieję, że wyniki naszego projektu przyczynią się do powstania nowych strategii leczenia alkoholizmu skoncentrowanych precyzyjnie na komórkach odpowiedzialnych za powstawanie tej choroby" – wyjaśnia dr Suska.

Grant otrzymał także dr Marcin Pilipczuk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Jego projekt będzie dotyczył jednej z poddziedzin algorytmiki teoretycznej, zwanej kernelizacją, która zajmuje się matematyczną analizą algorytmów przetwarzających duże dane wejściowe.

"W naszym projekcie chcemy uczynić pierwszy krok w kierunku praktycznych zastosowań ostatnich odkryć teoretycznych w kernelizacji. Głównym zadaniem jest implementacja oraz eksperymentalna ewaluacja kilku najważniejszych algorytmów kernelizacyjnych ostatnich lat. Dzięki temu zbadamy, które z tych algorytmów mają szansę na zastosowania praktyczne oraz zbudujemy bazę danych różnych przykładowych instancji (tzw. benchmarki)" – wyjaśnia dr Pilipczuk.

Program POWROTY umożliwi z kolei powrót do pracy naukowej - po przerwie związanej z rodzicielstwem - pięciu badaczkom. Łącznie na realizację swoich projektów będą one miały do dyspozycji ponad 3,6 mln zł.

Jedną z nagrodzonych jest dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Będzie ona prowadziła projekt dotyczący pozyskiwania alternatywnych paliw z odpadów.

"Realizacja projektu zakłada ścisłą współpracę z przedstawicielem sektora przemysłowego i stworzy możliwość poprawy sposobów zarządzania i waloryzacji odpadów" - wyjaśnia badaczka.

Z kolei dr inż. Joanna Ortyl z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki zajmie się problemem syntezy i badaniami fotochemicznymi i fotofizycznymi inteligentnych luminescencyjnych sensorów molekularnych przeznaczonych do selektywnej detekcji w biochemii i chemii.

Do pierwszego konkursu w programie HOMING zgłoszono 57 projektów, a do programu POWROTY – 18. jak czytamy w przesłanym komunikacie, nagrodzone projekty będą realizowane w ośrodkach w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu i Poznaniu, we współpracy z 24 zagranicznymi instytucjami naukowymi. Finansowanie wszystkich projektów zostało przyznane na dwa lata.

Środki pozyskane od FNP sfinansują co najmniej 25 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 35 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych. Laureatów wyłoniono w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów.

Środki na oba programy pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Drugi konkurs w obu programach rozpocznie się 12 sierpnia. Kolejne będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku - informuje FNP.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020