24.01.2021
PL EN
20.10.2016 aktualizacja 20.10.2016

Wszystko o mediach - na konferencji naukowej w Warszawie

Media społecznościowe to skuteczne narzędzie komunikacji samorządów z mieszkańcami – mówi w rozmowie z PAP dr inż. Wiesław Cetera, organizator trwającej w Warszawie konferencji naukowej poświęconej zarządzaniu i technologii mediów „Logistyka mediów".

"Internet jest nie tylko kanałem dystrybucji informacji, ale obszernym zjawiskiem, które wygenerowało nowe media, w tym media społecznościowe. Takie serwisy rozwijają też samorządy, poszukujące najskuteczniejszych form komunikowania się z mieszkańcami" – mówi dr inż. Wiesław Cetera, przewodniczący komitetu organizacyjnego warszawskiej konferencji poświęconej tematyce mediów.

"Za pomocą nowych mediów komunikujemy się w ramach najbliższej społeczności. Za taką społeczność można też uznać samorządy terytorialne, dlatego poszukujemy najskuteczniejszych form komunikowania się samorządów z mieszkańcami. Co ważne, jest to komunikacja zwrotna – funkcjonuje też między mieszkańcami a urzędem" – uważa dr inż. Cetera.

Podkreśla, że na poziomie samorządów internet i media społecznościowe są najskuteczniejszą formą komunikowania się. Dlatego podczas konferencji zorganizowano warsztaty poświęcone budowie skutecznych serwisów informacyjnych. Ich uczestnicy dowiadują się, jak skutecznie zbudować serwis - tak, żeby korzystanie z niego było łatwe dla odbiorców, a funkcje skuteczne dla nadawcy. Teoretycy i praktycy odpowiadają na pytania o architekturę informacji, czyli o to, jakie informacje i w którym miejscu powinny być umieszczone na stronie internetowej.

Uczestnicy konferencji zastanawiają się też nad przyszłością mediów elektronicznych. "Masowa komunikacja odchodzi w przeszłość, oddaje pola personalizacji informowania. Nowe technologie umożliwiają personalizację nie tylko treści, ale i reklam. Dostarczane mamy takie informacje, jakie są nasze zainteresowania" – mówi dr inż. Cetera.

Rozmówca PAP zwraca też uwagę na trend, jakim jest potrzeba "sieciowej śmierci". Przyznaje, że nie sposób zrezygnować z personalizacji informacji. Trzeba jednak uwzględniać "grupę, która wypisuje się z rzeczywistości wirtualnej". Bezpośrednia spersonalizowana informacja będzie stanowiła zasadniczą część komunikacji w internecie, nie można jednak wykluczyć wyłaniającego się trendu anonimowości i nieobecności w sieci. Tak samo jak nie można prognozować, że z rynku zniknie kiedykolwiek prasa papierowa - mówi.

Komunikacja w ramach serwisów społecznościowych, która dopuszcza do głosu każdego użytkownika, rodzi nieznane wcześniej problemy - zauważa dr Cetera. Jeżeli wszyscy mogą wypowiadać się na każdy temat, nie można uniknąć wypowiedzi nieuprawnionych lub kłamliwych, wprowadzających w błąd albo zniesławiających osoby prywatne, postaci funkcjonujące w sferze publicznej oraz organizacje i przedsiębiorstwa. Taka cyberprzestępczość daje się przeliczyć na pieniądze, a jednocześnie brakuje infrastruktury prawnej, która potrafiłaby sobie skutecznie z tym radzić.

"Nie wszystkie rodzaje przestępstw związanych z informacją czy dezinformacją są spenalizowane, dlatego potrzeba wiedzy prawników, żeby potrafili identyfikować tego rodzaju problemy i za nie odpowiadać. Negatywnie wypowiedziane sądy w internecie żyją własnym życiem. Mimo usunięcia wpisów treści funkcjonują w sieci, robiąc czarny PR, który w przypadku przedsiębiorstw przynosi realne straty. Frywolne korzystanie z prawa do wyrażania wszystkich sądów w świecie wirtualnym, powoduje realne straty w gospodarce. Czasami osoby prywatne, które bezrefleksyjnie z tego korzystają, nie zdają sobie z prawy, że opinia wrzucona do sieci może nawet ich zrujnować. Tej świadomości brakuje. Jest to ważna dla nas tematyka dotycząca nie tylko mediów społecznościowych” – tłumaczy przewodniczący komitetu organizacyjnego.

Konferencja "Logistyka mediów" organizowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego poświęcona jest tzw. monetyzacji, mediom regionalnym i nowym modelom biznesowym. Biorą w niej udział przedstawiciele mediów regionalnych i osoby odpowiedzialne za informację publiczną w instytucjach samorządowych. Patronat medialny nad konferencja objęła Polska Agencja Prasowa.

Konferencja jest efektem badań oraz kilkuletniej działalności dydaktycznej nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim, wcześniej prowadzonego w Instytucie Dziennikarstwa, a od września po zmianach organizacyjnych oddzielonego od Wydziału Nauk Politycznych - na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Od trzech lat prowadzone są tu studia z zakresu logistyki mediów. W ramach logistyki mediów studenci mogą wybrać dwie specjalności: marketing w mediach oraz zarządzanie technologią informacyjną mediów.

Patronat medialny nad konferencją objęła Polska Agencja Prasowa.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2021